Burgemeester en wethouders Gouda op bezoek bij KaFra Housing

Afgevaardigden van het College B&W in Gouda hebben 28 september een werkbezoek gebracht aan de locatie Elzenhof van KaFra Housing. Het team van KaFra Housing heeft haar plannen om de locatie nog beter te maken voor internationale medewerkers gedeeld met burgemeester Verhoeve, wethouder Tetteroo en wethouder Van Popering.

Elzenhof

De gemeente Gouda zet met haar nieuwe coalitieakkoord in op een inclusieve en sociale woonagenda. Het nieuwe college staat voor een stad waar het voor iedereen prettig is om te wonen, inclusief de internationale medewerkers. Reden voor het college om een kijkje te nemen bij de locatie Elzenhof van KaFra Housing. Onder de projectnaam THP Gouda biedt KaFra Housing hier verblijf aan 251 internationale medewerkers. KaFra Housing wenst de locatie verder te verbeteren voor internationale medewerkers door een nieuwe receptie en ontmoetingsruimte te realiseren. Het college is positief over de kwaliteit van de locatie en de manier waarop het 24/7 beheer wordt georganiseerd door de welfare officers van KaFra Housing. De gemeente gaat dan ook met een positieve grondhouding kijken of de nieuwe plannen van KaFra housing gerealiseerd kunnen worden conform het beleid.

Gouda

Gouda staat voor de fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers. In de woonvisie Wonen in Gouda 2030 onderstreept de gemeente het belang van het rapport van de Commissie Roemer in relatie tot de huisvesting van internationale medewerkers. In het adviesrapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie wordt aandacht gevraagd voor het tegengaan van onwenselijke situaties. Slechte kwaliteit van huisvesting, verkamering en overbewoning kunnen overlast voor de buren tot gevolg hebben. De gemeente wil daarom samen met het Rijk, de provincie kijken hoe tijdelijke huisvesting voor internationale medewerkers verbeterd kan worden. Het college is positief over de missie van KaFra Housing om door het land heen de nieuwe standaard te zetten in flexwoningen voor internationale medewerkers en andere tijdelijke doelgroepen.