Gemeente Etten-Leur sluit aan bij campagne ‘Arbeidsmigratie werkt’

Om de negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten te veranderen sluit de gemeente Etten-Leur aan bij de landelijke campagne ‘Arbeidsmigratie werkt’. Wethouder René Verwijmeren: ,,Arbeidsmigranten zijn echt een onderdeel van onze samenleving. Wij willen graag werk maken van de negatieve beeldvorming.”

Internationale medewerkers

De gemeente Etten-Leur is al een aantal jaar bezig met het thema grootschalige huisvesting voor internationale medewerkers. Zo heeft de gemeente de afgelopen periode werk gemaakt van de aanbevelingen van de Commissie Roemer om de leef- en werkomstandigheden voor internationale medewerkers in ons land te verbeteren. Ook wil de gemeente dat internationale medewerkers betere voorlichting krijgen en de weg in de samenleving makkelijker weten te vinden. Om te benadrukken dat deze groep mensen van grote waarde is voor de Nederlandse samenleving sluit de gemeente nu ook aan bij de campagne Arbeidsmigratie Werkt.

Draagvlak

De afgelopen jaren zijn er diverse huisvestingsplannen voor internationale medewerkers ingediend bij de gemeente Etten-Leur. Dit heeft geregeld geleid tot draagvlak discussies onder de lokale bevolking. Door aan te sluiten bij de campagne Arbeidsmigratie Werkt wordt de mens achter de doelgroep in beeld gebracht. Wethouder Jean-Pierre Schouw: ,,Mensen krijgen letterlijk een gezicht, ik was er erg van onder de indruk”, aldus wethouder Jean-Pierre Schouw. Volgens de gemeente Etten-Leur moet er ruimte komen voor kwalitatieve huisvesting voor internationale medewerkers en integratie voor de groep die langer in Nederland wil blijven.

Arbeidsmigratie Werkt

De stichting achter de campagne Arbeidsmigratie Werkt is opgericht door een brede initiatiefgroep waarin werkgevers, huisvestingsbedrijven, brancheorganisaties, overheden en het Expertisecentrum Flexwonen samenwerken. Samen hebben zij het doel om publiek en bestuur in Nederland te informeren over het thema arbeidsmigratie. De stichting focust op het belang van arbeidsmigratie voor Nederlanders en de migranten en stimuleert kennismakingen tussen de groepen. Op de website www.arbeidsmigratiewerkt.nl staan diverse persoonlijke verhalen van internationale medewerkers in Nederland.

Lees hier het oorspronkelijke bericht.