Expertisecentrum Flexwonen: bal ligt bij gemeenten voor kwaliteitsslag huisvesting

Het Expertisecentrum Flexwonen wijst in een nieuw rapport op de verantwoordelijkheid van gemeenten om kwalitatieve huisvesting voor internationale medewerkers te faciliteren. Volgens de experts zijn er tenminste 156.000 nieuwe verblijfplekken voor internationale medewerkers nodig om te bereiken dat aanbevelingen van de Commissie Roemer kunnen worden omgezet in realiteit. Dit aantal komt bovenop het al bestaande landelijke huisvestingstekort van 120.000 verblijfplekken voor internationale medewerkers. KaFra Housing oprichter Frank van Gool: “Gemeenten kunnen zich geheel laten ontzorgen door professionele huisvesters die fonkelnieuwe Roemer-proof huisvesting kunnen realiseren. Ze hoeven het alleen maar te willen.”

Inhaalslag

Het Expertisecentrum Flexwonen benadrukt in het rapport dat gemeenten niet zelf hoeven te bouwen, maar zich kunnen laten ontzorgen door huisvesters en investeerders. KaFra Housing oprichter Frank van Gool: “Het rapport bevestigt wat we al wisten en maakt dat concreet met harde cijfers: de bal ligt bij gemeenten om ervoor te zorgen dat de hardwerkende internationale medewerkers de fatsoenlijke huisvesting krijgen die ze verdienen. Er was al een inhaalslag nodig om het enorme huisvestingstekort voor deze groep terug te dringen. Die uitdaging wordt ruim twee keer zo groot als gemeenten echt werk willen maken van de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Gelukkig zijn er al voorbeelden van wethouders met lef die de markt uitdagen om met het beste huisvestingsplan te komen.”

Reguliere woningen

Het Expertisecentrum Flexwonen onderstreept dat de extra noodzakelijke 156.000 verblijfplekken in theorie ook gevonden kunnen worden door daarvoor 43.000 extra woningen in reguliere wijken in te zetten. De onderzoekers concluderen daarbij direct dat de huidige woningkrapte maakt dat dit niet mogelijk is. Frank van Gool: “we zijn het er in Nederland vrijwel unaniem over eens dat woningen in de wijken niet geschikt zijn voor tijdelijke internationale medewerkers. Kijk maar naar het Laakkwartier in Den Haag, de wijk die ook wordt genoemd door de Commissie Roemer. Internationale medewerkers worden daar in de handen gedreven van huisjesmelkers en weggestopt in brandonveilige verkamerde woningen. Dat is wat er gebeurt als gemeenten geen nieuwe huisvestingsinitiatieven voor deze hardwerkende mensen faciliteren.”

Oplossingen

Het Expertisecentrum Flexwonen onderstreept in het rapport dat gemeenten niet zelf hoeven te bouwen, maar alleen maar ruimte hoeven te bieden aan huisvesters en investeerders met een goed track record. Frank van Gool: “De kopgroep van wethouders met lef is nog klein maar wordt gelukkig groter. Na gemeenten als Tilburg, Venray, Waalwijk en Moerdijk hebben recent ook Venlo en Helmond de handschoen opgepakt. De gemeente Helmond heeft via een openbare aanbesteding tijdelijk eigen gemeentegrond beschikbaar gesteld aan huisvesters voor internationale medewerkers. Als alle gemeenten in Nederland het Helmondse voorbeeld zouden volgen dan kunnen we binnen een paar jaar 45.000 reguliere woningen vrijspelen. Ook kunnen we de hardwerkende internationale medewerkers dan eindelijk de fatsoenlijke Roemer-proof huisvesting bieden die ze verdienen.”