Gemeenten Lisse en Teylingen: afspraken over huisvesting internationale medewerkers

Lisse en Teylingen willen meer grip op onveilige woonsituaties van arbeidsmigranten. Met afspraken tussen huisvesters, werkgevers en uitzendbureaus hopen de gemeenten veiligere woonsituaties te creëren voor internationale medewerkers. Zowel Lisse als Teylingen trekken tot 2026 100.000 euro per jaar uit voor de aanpak van de illegale huisvesting en het faciliteren van nieuwe huisvesting.

Programma arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten maken tijdelijk of langer deel uit van de gemeenschap en hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen, schrijven de twee gemeenten in hun programma arbeidsmigranten. Veilige en legale huisvesting is daarbij van levensbelang voor de twee gemeenten. Het geld wordt gebruikt om een ambtelijk projectteam te vormen dat initiatiefnemers gaat begeleiden bij het creëren van legale huisvesting. De gemeenten kunnen werkgevers en uitzendbureaus niet dwingen om de internationale medewerkers aan fatsoenlijke woonruimte te helpen. “Maar als het niet veilig is, moeten we snel maatregelen nemen”, aldus wethouder Van der Zwet in de raadscommissievergadering in Lisse. De bollengemeenten schatten in dat er op dit moment 10.000 internationale medewerkers leven in de regio. Naar verwachting zal dit aantal tot 2030 groeien naar 15.000.

Gemeenteraad

De Lissese raadscommissie wil wel graag concrete doelen zien. ,,Bijvoorbeeld dat het aantal illegaal gehuisveste arbeidsmigranten zal zijn gedaald van 80 procent nu tot 20 procent over vijf jaar”, zei het raadslid Lisanne Horstmann (VVD). Ook de andere partijen denken aan duidelijke prestatieafspraken met de werkgevers die de arbeidsmigranten inhuren. “Nu is het zo dat de gemeenschap de lasten draagt en de werkgevers en uitzendbureaus de lusten”, aldus Rob Veldhoven (Nieuw Lisse). Hoewel PvdA-GL aanvankelijk wat terughoudend was met geld uitgeven aan dit project, was het vooral het CDA dat zijn enthousiasme uitsprak. “We verwachten een aanpak met pit, we willen dit niet langdurig gedogen”, aldus fractievoorzitter Frank Mélotte. Vanuit de raad in Lisse wordt al langer druk uitgeoefend op de verbetering van de leefsituatie voor internationale medewerkers.

Lees hier het oorspronkelijke bericht.