Gemeente Oss: grootschalige huisvesting in plaats van overvolle rijtjeshuizen

MHP Venray

De gemeente Oss zet in op grootschalige huisvesting voor internationale medewerkers. Met de keuze voor centrale locaties wil de gemeente de huisvesting in woonwijken ontmoedigen. Volgens de gemeente is het onwenselijk dat tijdelijke internationale medewerkers op een kluitje wonen in een gewoon rijtjeshuis. Vanuit de markt wachten er op dit moment drie huisvestingsinitiatieven op gemeentelijk groen licht.

Huidige situatie

Volgens de beste schattingen verblijven er nu ongeveer 3400 arbeidsmigranten in de gemeente Oss. Zo’n twee derde werkt op uitzendbasis in bijvoorbeeld de logistiek, maakindustrie of landbouw. De verwachting is dat dat aantal voorlopig blijft toenemen, bijvoorbeeld door de komst van Heesch-West en het grote personeelstekort op veel andere plaatsen in de gemeente. Volgens de gemeente is de huisvesting in vooral de Ruwaard en de Schadewijk slecht geregeld. De verkamerde woningen daar zorgen ervoor dat te veel mensen op een kluitje leven, waar zowel de bewoners als de omwonenden last van hebben.

Centrale huisvesting

Veel liever ziet Oss dat die woningen weer op de markt komen. Mede daarom kwam de gemeente eind vorig jaar al met een plan om huisjesmelkers aan te pakken. “Maar die mensen moeten natuurlijk wel ergens wonen”, zegt wethouder Thijs van Kessel. “Daarom komen we met een alternatief onder een paar strikte voorwaarden. We gaan zelf geen plekken aanwijzen, maar als er vanuit het bedrijfsleven initiatieven komen voor centrale huisvesting, denken we daar wel over mee. Drie of vier van die plannen liggen al te wachten.”

Categorieën

In de plannen onderscheidt Oss drie categorieën. Kleine locaties met maximaal twintig bewoners zijn in principe in de hele gemeente voorstelbaar. Middelgrote locaties met maximaal tachtig personen ziet Oss het liefst aan de rand van de stad of kernen. Grootschalige locaties vanaf tachtig mensen kunnen alleen op goed bereikbare plekken. Van Kessel kan zich voorstellen dat die grootste categorie naast een bedrijventerrein of snelweg wordt aangelegd. In de buurt van Veghel gebeurt dat bijvoorbeeld al, waar een migrantenwijk met vijfhonderd bedden moet komen. Zeker bij grote locaties wil Oss dat er flink wat voorzieningen komen. Denk aan een winkeltje, sportschool, visvijver of moestuin, aangevuld met een vaste kantoorplek van de sociale stichting Barka. Daar zou 24 uur per dag een beheerder aanwezig moeten zijn die er op toeziet dat er geen overlast komt.

Lees hier het originele bericht.