Nieuw project KaFra Housing voor internationale medewerkers in gemeente Nuenen  

KaFra Housing is gestart met de ontwikkeling van een nieuw huisvestingsproject voor arbeidsmigranten in de gemeente Nuenen. Het project Flexôtel De Collse Hoeve wordt ‘Roemer-proof’ ontwikkeld en zal 574 verblijfplekken tellen. KaFra Housing heeft zich verdiept in de voorgeschiedenis van de locatie en laat op wens van omwonenden het historische pand van het voormalige hotel-restaurant De Collse Hoeve bestaan. Ook kiest KaFra ervoor om de naam De Collse Hoeve te laten voortleven. Achter het pand worden nieuwe duurzame flexwoningen gerealiseerd voor de internationale medewerkers. De gemeente Nuenen steunt de ontwikkeling van de locatie en draagt daarmee bij aan de regionale doelstelling van het Stedelijk Gebied Eindhoven om nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.  

Flexôtel De Collse Hoeve

Het Flexôtel is de vierde generatie huisvesting van KaFra Housing en vormt een doorontwikkeling van de KaFra Tower in Venray. De logiesvoorziening krijgt een houten buitenuitstraling en bestaat binnen uit vierpersoonsappartementen met individuele slaapkamers, tweepersoonsstudio’s voor stellen, een beheerderstudio, receptie en recreatieruimten. De buitenruimte krijgt een groene parkuitstraling, met plek voor sport- en spelvoorzieningen, voldoende parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

Beeldbepalende plek

De Collse Hoeve vormt voor veel Nuenenaren een beeldbepalende plek. Het voormalige hotel-restaurant huisde deels in een boerderij uit 1887. De geschiedenis van de plek gaat echter terug tot 1100 en geldt als de oorsprong van de huidige wijk Eeneind. In 2021 drong de gemeenteraad aan op het geven van een beschermde status aan de hoeve. Het college gaf toen aan dat de projectontwikkelaar zelf mag bepalen wat te doen met het pand, en daarbij te hopen dat zij de Collse Hoeve overeind zou houden. Uiteindelijk hebben Banbouw en KaFra besloten het ontwerp aan te passen en het pand en de naam voort te laten leven.

24/7 beheer

KaFra Housing heeft met 15 gerealiseerde huisvestingsprojecten de ervaring opgedaan dat tijdelijke internationale medewerkers het meest gebaat zijn bij goede huisvesting waarbij de begeleiding optimaal geregeld is. Speciaal getrainde Welfare Officers bieden daarom 24/7 service en beheer en zorgen zo voor het welzijn van de tijdelijke bewoners en omwonenden. De Welfare Officers bieden voorlichting over het verblijf in Nederland, geven hulp bij registratie en begeleiden de tijdelijke bewoners wanneer nodig. De locatie ligt op fietsafstand van maatschappelijke voorzieningen in de omgeving, zoals lokale winkeliers, horeca en supermarkten.

Fatsoenlijke huisvesting

Initiatiefnemer Frank van Gool van KaFra Housing: “hardwerkende internationale medewerkers in Nederland verdienen een fatsoenlijke plek om te leven. Zonder hen ligt er geen vers groente in de supermarkt-schappen, en kunnen online bestellingen niet meer tijdig worden ingepakt en bezorgd. Ik ben blij dat de gemeente Nuenen steun geeft aan de ontwikkeling en bijdraagt aan de regionale huisvestingsdoelstelling. KaFra Housing vindt het belangrijk om ook omwonenden, de Wijkraad en andere stakeholders mee te nemen in de ontwikkeling. Daarom organiseren wij een informatiebijeenkomst en richten wij een Klankbordgroep op waarin omwonenden kunnen meepraten over de ontwikkeling.”

KaFra Housing beoogt met het project ook de druk op de lokale woningmarkt te verlichten en slechte leefomstandigheden voor internationale medewerkers een halt toe te roepen. Van Gool: “Flexôtel De Collse Hoeve biedt de gemeente Nuenen een Roemer-proof oplossing die voldoet aan de hoogste normen. Zo voorkomen we Haagse toestanden waarin internationale medewerkers in verkamerde panden terechtkomen en door huisjesmelkers worden uitgebuit. Ook zorgen we ervoor dat er minder concurrentie plaatsvindt om woningen in de wijken, zodat die beschikbaar blijven voor lokale starters, gezinnen en ouderen.”

KaFra Housing

In ons land worden naar schatting 45.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke internationale medewerkers, terwijl er grote tekorten zijn voor de lokale bevolking. KaFra Housing realiseert en beheert huisvestingslocaties die geschikt zijn voor onder meer tijdelijke internationale medewerkers. De begeleiding van de bewoners en het contact met de omgeving staat centraal. KaFra Housing heeft inmiddels 15 accommodaties succesvol gerealiseerd voor ongeveer 3.500 tijdelijke bewoners, onder meer referentielocatie KFT Venray. Daarnaast is een tiental locaties in ontwikkeling.

Lees hier het nieuwsbericht over Flexôtel De Collse Hoeve in BN De Stem.

Lees hier het artikel “Flexôtel voor bijna 600 arbeidsmigranten in Nuenen” op Omroep Brabant.