Gemeente Deurne zet 240 arbeidsmigranten in de kou

De gemeente Deurne heeft na twee jaar overleg plotsklaps het huisvestingsproject MHP Deurne van KaFra Housing afgewezen. Verschillende Raadsleden, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Helmond en de enige twee directe omwonenden reageren stomverbaasd op de actie van de gemeente. De omwonenden zijn zelfs vóór het plan. Dat geldt ook voor de vertegenwoordigers van de lokale bedrijven. Het schiet Raadsleden vooral in het verkeerde keelgat dat wethouder Helm Verhees eerst naar de Raad wijst: die zou geen goedkeuring geven. Dit terwijl de Raad nooit over het project van KaFra heeft gestemd. De gemeente Helmond ontkent de andere stelling van wethouder Verhees dat Helmond tegen aansluiting op de naastgelegen rotonde zou zijn. De gemeente Deurne kijkt weg van ontwikkelingen in de maatschappij, vindt Frank van Gool van KaFra Housing. 

Opinie Frank van Gool, Eindhovens Dagblad 30 maart 2023

Wel de lusten, niet de lasten

Iedereen begrijpt dat we hardwerkende arbeidsmigranten hard nodig hebben voor volle supermarktschappen en het inpakken van pakketjes. En natuurlijk zegt ook iedereen dat ze fatsoenlijk gehuisvest moeten worden. Maar, zo luidt vaak de reactie, dan wel liever ergens anders. Als een ondernemer zich bij de gemeente meldt voor de bouw van een distributiecentrum wordt hij met alle egards door de wethouder ontvangen. Maar als je met een plan komt voor de huisvesting van de arbeidsmigranten die er werken, dan wordt er het liefst weggekeken. De trieste consequentie is dat arbeidsmigranten vaak worden opgehokt in verkamerde woningen, in veel gevallen op zelfs 80 kilometer van hun werkplek.

Rug recht houden

Er zijn gemeenten die hun rug recht houden. Die hun verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor de lusten, maar ook voor de lasten. Die constructief meedenken en zich actief inzetten om fatsoenlijke huisvesting te bieden werknemers die in hun gemeente werken. Voorbeelden zijn Venray, Waalwijk en Tilburg. Er zijn ook gemeenten die koudwatervrees hebben en meer problemen zien dan oplossingen. De processen verlopen daar stroperiger, maar uiteindelijk komen we er wel, denk aan Horst aan de Maas en Venlo. En er zijn gemeenten die pure onwil vertonen en initiatiefnemers en arbeidsmigranten tussendoor aan het lijntje houden. En nadat alle aandachtspunten zijn opgelost uiteindelijk lafhartig ‘nee’ roepen. Het meest schrijnende voorbeeld daarvan is de huidige opstelling van de gemeente Deurne.

Deurnese drogredenen  

Deurne verleent geen vergunning om een aantal redenen, stuk voor stuk volstrekt onhoudbaar. Er zou geen draagvlak in de raad zijn. Onzin, de raad is nooit om een uitspraak gevraagd en uit onze contacten met raadsleden blijkt niets van tegenstand. Helmond zou tegen een extra aftakking op de rotonde aan de Wolfsputterbaan zijn. Onzin, Helmond nam samen met de provincie deel aan het overleg en stelde zich constructief en welwillend op. Trouwens ook de Provincie is akkoord met die aansluiting op de N279. Er is ook een meer dan constructieve omgevingsdialoog gevoerd met omwonenden.

Verantwoording afleggen

Als we allemaal echt willen dat arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting krijgen, dan zouden we er met elkaar uit moeten kunnen komen. Waar een wil is, is een weg. Maar waar geen wil is, is een doodlopende weg. Na bijna twee jaar van intensieve en constructieve gesprekken met alle betrokkenen gooit de gemeente

Deurne de deur dicht. Leg dat maar eens uit aan die 240 arbeidsmigranten die nu dagelijks in Deurne werken en nu op soms wel 80 kilometer van hun werk af moeten wonen. Leg dat maar eens uit aan andere gemeenten waar de arbeidsmigranten die in Deurne werken nu wel wonen. Leg dat maar eens uit aan de starters en andere woningzoekenden van die gemeente, die nu geen woning kunnen krijgen door de schaarste op de markt. Leg dat maar eens uit aan de ondernemers die willen investeren in Deurne en waarvan de werknemers niet welkom zijn. De bestuurders van de gemeente Deurne hebben veel uit te leggen en ik daag ze uit om dat te doen!

Lees hier het artikel “Direct betrokkenen zwijgen, maar plots ‘nee’ tegen arbeidsmigrantenwijkje wekt alom verbazing” in het Eindhovens Dagblad.

Lees hier het artikel “Buren snappen niks van Deurnes ‘nee’ tegen arbeidsmigrantenwijkje: ‘Wij zijn juist vóór’” in de Gelderlander.

Lees hier het artikel “Ophef om ‘nee’ migrantenwijkje” in het Eindhovens Dagblad.

Lees hier het artikel “Overtuigd dat wijkje er zou komen” in het Eindhovens Dagblad.

Lees hier het artikel “Gemeente geeft fout toe in afwijzing van plannen arbeidsmigranten Vlierden” in DMG Deurne.

Lees hier het artikel “Afketsen komst 240 arbeidsmigranten valt illegaal wonende buren rauw op het dak“ in het Eindhovens Dagblad.

Het project van KaFra Housing in Deurne.