Gemeente Zuidplas: betere regels en nieuw meldpunt voor huisvesting arbeidsmigranten

Studio voor stellen – KFT Venray

Er komen betere regels voor voldoende, kwalitatief goede en veilige huisvesting voor internationale medewerkers in Zuidplas. De gemeente heeft samen met betrokken organisaties een nieuwe aanpak ontwikkeld. Nieuwe regels moeten misstanden voorkomen.

Groei

Zuidplas schat dat in de gemeente 1.630 arbeidsmigranten actief zijn. Dat worden er komende jaren naar verwachting meer. ,,Uiteraard is dit afhankelijk van de economische situatie en de daaraan gekoppelde kansen of bedreigingen voor met name de glastuinbouw”, stellen burgemeester en wethouders. ,,De groei is ook afhankelijk van de komst van grote logistiek op Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen.”

Piekseizoen

Voor ondernemers en anderen die arbeidsmigranten willen huisvesten moet daarom beter duidelijk worden wat wel en niet mag. Het college stelt nu voor kleinschalige voorzieningen voor 10 tot 50 personen toe te staan in bijgebouwen van een agrariër of leegstaande bedrijfspanden zolang het werknemers voor het piekseizoen betreft.

Beleid

Er mogen in Zuidplas maximaal vier woonvoorzieningen van 50 tot 100 personen komen aan de randen van schone bedrijventerreinen, incourante recreatieparken of in het buitengebied. En er is ruimte voor maximaal twee grootschalige woonvoorzieningen van 100 of meer mensen. Kamerverhuur mag in dorpen of bedrijfswoningen.

Meldpunt

Er komt een meldpunt voor goed verhuurderschap waar inwoners terecht kunnen met vragen en klachten. Bij initiatieven voor middelgrote- of grootschalige woonvoorzieningen moet verplicht inspraak van inwoners plaatsvinden.

Iedere twee jaar wordt voortaan bekeken of aanpassing van beleid nodig is. Er komt een overgangsregeling voor huidige onderkomens van arbeidsmigranten die nog niet aan de nieuwe regels voldoen. De gemeenteraad besluit nog voor de zomer over invoering van het nieuwe beleid.

Bron: Algemeen Dagblad