Roemer-proof huisvestingsproject KaFra Housing in Gemeente Tiel

Huisvester KaFra Housing uit Venray wil nieuwe flexwoningen realiseren voor 350 internationale medewerkers aan de Bulkweg 8. Het gaat om een duurzaam complex dat bestaat uit vier kleinschalige ‘KaFra Towers’, naar voorbeeld van projecten in Venray en Moerdijk. Door in de bouw te voldoen aan aanbevelingen van de Commissie Roemer wil KaFra zorgen voor moderne en fatsoenlijke huisvesting. Frank van Gool van KaFra Housing: “In de Gemeente Tiel werken veel internationale medewerkers die zorgen dat de supermarkten bevoorraad worden, dat pakketjes die we bestellen bezorgd worden, en dat de groenten en het fruit van het land gehaald wordt. Werk waar geen Nederlanders meer voor te vinden zijn. De mensen die dit voor ons komen doen verdienen een fatsoenlijk thuis in de buurt van hun werk, inclusief voorlichting en 24/7 beheer. Met het project wil KaFra ook de druk op de lokale koop- en huurwoningen verlichten.”    

KFT Tiel

De KaFra Tower is de vierde generatie huisvesting van KaFra Housing. Het gaat om een duurzaam, gasloos en herplaatsbare accommodatie met zonnepanelen en domoticasysteem om energieverbruik te besparen. De vier torens bestaan uit volledig ingerichte vierpersoons-appartementen met individuele slaapkamers, tweepersoonsstudio’s voor stellen, een beheerderstudio, receptie, en ontmoetings- en recreatieruimten. De buitenruimte krijgt een groene parkuitstraling, met plek voor sport- en spelvoorzieningen, parkeerplaatsen en een fietsenstalling. KaFra gaat na gesprekken met omwonenden en bedrijven een tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 jaar aanvragen.

KaFra Housing studio voor stelletjes – referentieproject KFT Venray

24/7 beheer

KaFra Housing heeft met 15 gerealiseerde huisvestingsprojecten de ervaring opgedaan dat tijdelijke internationale medewerkers het meest gebaat zijn bij goede huisvesting met optimale begeleiding. Speciaal getrainde Welfare Officers bieden daarom 24/7 service en beheer en zorgen zo voor het welzijn van de tijdelijke bewoners en omwonenden. De Welfare Officers bieden voorlichting over het verblijf in Nederland, geven hulp bij registratie, borgen de huisregels en begeleiden de tijdelijke bewoners wanneer nodig.

Participatie

In mei vorig jaar bezorgde KaFra de eerste informatiebrief aan omwonenden en bedrijven over de herontwikkelingsideeën voor de locatie Bulkweg 8. Nu het conceptplan voor de Bulkweg 8 af is nodigt KaFra de omgeving uit voor een informatiebijeenkomst. Frank van Gool van KaFra Housing: “Het is bij al onze projecten belangrijk om de omgeving goed te blijven informeren. KaFra richt daarom na de informatiebijeenkomst een Klankbordgroep op waarin omwonenden kunnen meepraten over het conceptplan. Ook de Gemeenteraad en de Ondernemers Coöperatie Tiel worden meegenomen in het plan.”

Verlichten druk lokale woningmarkt

KaFra Housing beoogt met het project ook de druk op de lokale woningmarkt te verlichten en slechte leefomstandigheden voor internationale medewerkers een halt toe te roepen. Het plan past ook bij regionale doelstellingen om te zorgen voor een verbetering van de leefomstandigheden van internationale medewerkers. Van Gool: “De landelijke trend van problemen met verkamering, overbewoning en zelfs migranten die in tentjes slapen heeft helaas ook de Gemeente Tiel bereikt. KaFra wil de Gemeente Tiel een Roemer-proof oplossing bieden voor deze onwenselijke situaties. Uitgezonderd de stelletjes krijgen de mensen eigen slaapkamers met veel privacy. Het huisvestingscontract en het arbeidscontract zijn strikt gescheiden, ook conform de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Met KFT Tiel zorgen we er ook voor dat er minder concurrentie plaatsvindt om woningen in de wijken, zodat die beschikbaar blijven voor lokale starters, gezinnen en ouderen.”

KaFra Housing

In ons land worden naar schatting 45.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke internationale medewerkers, terwijl er grote tekorten zijn voor de lokale bevolking. KaFra Housing realiseert en beheert huisvestingslocaties die geschikt zijn voor onder meer tijdelijke internationale medewerkers. De begeleiding van de bewoners en het contact met de omgeving staat centraal. KaFra Housing heeft inmiddels 15 accommodaties succesvol gerealiseerd voor ongeveer 3.500 tijdelijke bewoners, onder meer referentielocaties KFT Venray en KFT Zevenbergen. Daarnaast is een tiental locaties in ontwikkeling.

KaFra Housing appartement – referentieproject KFT Venray