Gemeente Venray: grip op huisvesting arbeidsmigranten met nieuw beleid

 

De gemeente Venray heeft nog onvoldoende grip op de huisvesting van internationale medewerkers. In de gemeente zijn iets meer dan zesduizend werknemers uit met name Oost-Europa werkzaam, maar Venray heeft nog niet van een derde deel in beeld waar ze wonen en onder welke omstandigheden. De gemeente werkt aan nieuw huisvestingsbeleid om meer grip te krijgen.

Regelgeving

Oorzaak is gebrek aan duidelijke regelgeving. Een deel van de ondernemers die internationale medewerkers huisvesten meldt zich netjes voor een vergunning bij de gemeente, maar een even grote groep doet dat niet. „Het verbaast me zelf ook. Dan fiets ik door de gemeente en zie ik ergens ineens een camping op een veld staan. Of er komen onverwachts meldingen van overlast binnen”, vertelt wethouder Wim de Schryver. Venray weet dat er 1133 legale bedden voor arbeidsmigranten binnen de gemeentegrenzen staan. Hoeveel illegale bedden, is echter niet in beeld. De Schryver: „We beschikken over een lijst van locaties waarvoor geen vergunning is en die is behoorlijk.”

Handhavers

De gemeente probeert die illegale locaties wel aan te pakken, maar handhavers keren geregeld onverrichter zake terug, omdat ze door het ontbreken van beleid niets kunnen doen als de eigenaar van de locatie niet meewerkt. Daardoor zijn enkel de meest ernstige zaken – waarbij sprake is van misstanden, uitbuiting of ondermijning – een halt toe te roepen. „De enige documentatie die we hebben is een zeer beknopte uitgangspuntennotitie van tien jaar geleden. We lopen daardoor ten opzichte van de rest van de regio Noord-Limburg ver achter. Dat had anders gemoeten.”

Beleid

Ambtelijk wordt er daarom nu gewerkt aan een integraal beleid voor internationale werknemers. De Schryver verwacht dat het nog voor het einde van het jaar vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. In het beleid moeten onder andere duidelijke spelregels komen waar huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is, in welke omvang dat mag en onder welke voorwaarden (is er bijvoorbeeld toezicht nodig of niet). Inhoudelijke denkrichtingen wil de wethouder nog niet delen. Hij verwacht dat in het najaar te kunnen doen. De Schryver benadrukt dat het beleid breder wordt dan enkel huisvesting. „Er wordt ook gekeken naar het sociale component: hoe laat je deze mensen beter integreren in de samenleving, welk vangnet is er voor ze en zowel voor de doelgroep zelf als de omgeving: hoe zit het met zaken als veiligheid?”

MHP Venray

MHP Venray is een locatie waar de gemeente Venray en initiatiefnemer KaFra Housing samen wel grip hebben op de huisvesting van internationale medewerkers

Vergunningstop

Als het beleid eind dit jaar wordt aangenomen, komt er ook een eind aan de door de gemeenteraad vastgelegde vergunningstop voor huisvestingslocaties met meer dan vijftig bedden.

Bron: De Limburger