GroenLinks wil actie rond huisvesting internationale medewerkers

Wijchen moet actie ondernemen om een einde te maken aan onwenselijke situaties rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat vindt GroenLinks Wijchen dat wil weten wat de gemeente eigenlijk concreet doet om voldoende huisvesting van goede kwaliteit te faciliteren voor internationale medewerkers die in de regio werken. “Gemeente Wijchen heeft de wens om voldoende huisvesting van goede kwaliteit voor arbeidsmigranten te faciliteren. GroenLinks Wijchen zou graag zien dat deze wens wordt omgezet naar actie”, zegt fractievoorzitter Henry Tiemessen. Hij vraagt zich ook af wanneer sprake is van ‘voldoende huisvesting van goede kwaliteit’, wat hiervoor de criteria zijn en wat de planning is.

Onderzoek

Bureau Companen en Decisio hebben in 2021 onderzoek gedaan naar het aantal arbeidsmigranten in de gemeenten Wijchen en Druten, zegt Tiemessen. “Zij verwachten voor Wijchen de komende jaren een jaarlijkse groei van het aantal arbeidsmigranten van 0,8 tot 3,1 procent. Deze groei is vergelijkbaar met de regionale prognose voor de regio Arnhem/Nijmegen.

Registratie

Uitgaande van een gemiddeld percentage, gaat het in Wijchen om een toename van 160 werkenden waarmee het aantal arbeidsmigranten oploopt tot 1040 in 2030. “Hierbij opgemerkt dat het aantal geregistreerde arbeidsmigranten een onderschatting is van het daadwerkelijke aantal arbeidsmigranten dat hier woont. De inschatting is dat landelijk gemiddeld 45 tot 55 procent van de arbeidsmigranten zich inschrijft. In Wijchen schat men het registratiepercentage in op 49 procent.”

Concrete voorbeelden

De gemeente geeft aan de registratie van arbeidsmigranten te willen verbeteren en GroenLinks vraagt zich af hoe de gemeente Wijchen dit gaat doen. Het onderzoek stelt dat dit betekent dat er nog onwenselijke situaties voorkomen, zowel voor de omgeving als voor de arbeidsmigranten zelf. Verder wil GroenLinks van het college van burgemeester en wethouders concrete voorbeelden horen van de onwenselijke situaties en weten wat de gemeente doet om deze op te lossen of te voorkomen.

Bron: Wijchen Nieuws