Wonen op het erf van de boer is niet de oplossing voor arbeidsmigranten

Het is positief dat BoerBurgerBeweging (BBB) erkent dat arbeidsmigranten essentieel zijn en dat ze goede huisvesting nodig hebben, zoals ze aangeven in de BNR-podcast ‘En Gratis Bier Voor Iedereen‘. Echter, wij vinden het buitengewoon onwenselijk om arbeidsmigranten te huisvesten op het boerenerf of andere bedrijfsterreinen van werkgevers.

Om de afhankelijkheid aan werkgevers te voorkomen, is het essentieel om het arbeidscontract en het huurcontract van elkaar te scheiden, in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Door deze contracten te ontkoppelen, krijgen arbeidsmigranten meer zekerheden en een grotere onafhankelijkheid. We pleiten er tevens voor dat alle flexhuisvesting wordt gecertificeerd en onderworpen is aan handhaving. Zowel de landelijke als lokale overheden moeten zich actief inzetten voor dit huisvestingsvraagstuk.

BNR heeft dit onderwerp belicht na een gesprek met BBB in de BNR-podcast ‘En Gratis Bier Voor Iedereen’. Volgens BBB zouden arbeidsmigranten in eerste instantie moeten worden ondergebracht op het terrein van de bedrijven waar ze werken.

Ons inzien is huisvesting op het erf een stap terug. Dit is niet transparant en uit het zicht van de autoriteiten, iets wat wij volstrekt onwenselijk vinden. Bovendien plaatst het arbeidsmigranten in een kwetsbare positie, aangezien het aannemelijk is dat ze, als ze om welke reden dan ook hun baan verliezen, ook hun huisvesting verliezen, vanwege de sterke afhankelijkheid van hun werkgever die tevens hun huisvesting verzorgt.

Naast het scheiden van werk en huisvesting is het van belang om fatsoenlijke huisvesting te garanderen. Het ideale model omvat goed uitgeruste accommodaties die voldoen aan de eisen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd via beleidsmaatregelen.

KaFra Housing stelt voor dat elke gemeente één weiland ter beschikking stelt om grootschalige, goed georganiseerde huisvesting mogelijk te maken, hetgeen het probleem zou oplossen. Bovendien zouden hierdoor 45.000 woningen beschikbaar komen. Deze woningen worden namelijk door huisjesmelkers ‘verkamerd’ om arbeidsmigranten te huisvesten. Dit is zowel schadelijk voor de arbeidsmigranten zelf als voor andere woningzoekenden, zoals starters, in Nederland.

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten, maar het is essentieel dat zij fatsoenlijke huisvesting krijgen. Een goed huisvestingsbeleid kan ook bijdragen aan het voorkomen van misstanden. Alleen zo zorgen we ervoor dat deze hardwerkende mensen naar Nederland willen komen om te werken. Dit is cruciaal met de huidige arbeidsmarkttekorten.