Arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken, kunnen – afhankelijk van hun verblijfsduur – worden verdeeld in verschillende groepen. Arbeidsmigranten die zich hier voor langere tijd, of zelfs permanent, vestigen worden ook wel ‘long stay arbeidsmigranten’ genoemd. Zij zijn op zoek naar zelfstandige woonruimte en integreren in Nederland. Veel arbeidsmigranten zijn echter slechts tijdelijk in Nederland. Deze zogenaamde ‘short stay arbeidsmigranten’ verblijven tot 1 jaar in Nederland en geven daarom de voorkeur aan flexibele huisvestingsvormen voor korte duur. Zij hebben doorgaans relatief weinig behoefte aan het opbouwen van een lokaal bestaan en zijn vooral op zoek naar snel toegankelijke en betaalbare woonruimte. Huisvesting van arbeidsmigranten vindt vaak plaats in de vorm van logies en het is niet ongebruikelijk dat voorzieningen of zelfs kamers worden gedeeld.

Tijdelijk verblijf arbeidsmigranten

De overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten vraagt om flexibele huisvestingsvormen voor korte duur. Deze huisvestingsvorm wordt vaak ook wel kamergewijze verhuur of logies voor arbeidsmigranten genoemd. Het Nederlandse huisvestingsaanbod is echter onvoldoende ingericht op deze behoefte, want veel huisvesters zijn nog altijd primair gericht op het ontwikkelen van huisvesting voor permanent verblijf. Doordat er te weinig nieuwe tijdelijke woningen worden gerealiseerd, kampt Nederland met een groot huisvestingstekort voor doelgroepen met behoefte aan tijdelijke huisvesting, zoals arbeidsmigranten.

Door de toename van het aantal arbeidsmigranten is er in Nederland een kwantitatief en kwalitatief tekort ontstaan aan logies en kamergewijze verhuur die aansluit bij de behoefte en het budget van de arbeidsmigrant. Door dit huisvestingstekort wordt een deel van de arbeidsmigranten gehuisvest in panden waar sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan of andere (bouw)regelgeving.

Logies arbeidsmigranten

Het bestemmingsplan bepaalt welke gebruiksfuncties zijn toegestaan voor een specifieke locatie of gebouw. Denk bij deze gebruiksfuncties bijvoorbeeld aan wonen, werken of verkeer. Bij het ontwikkelen van huisvestingslocaties is het bestemmingsplan van belang, omdat huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk moet zijn binnen het geldende bestemmingsplan. Voor huisvesting van arbeidsmigranten dient de bestemming een woonfunctie of logiesfunctie te hebben. Wonen verwijst hierin doorgaans naar het gebruik van een locatie voor onbepaalde tijd (of in ieder geval langere duur), terwijl logies wordt geacht van korte duur te zijn.

Wanneer in regelgeving sprake is van logies voor arbeidsmigranten en aan welke eisen dan moet worden voldaan, verschilt van gemeente tot gemeente. Indien huisvesting van arbeidsmigranten binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is, kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden aangevraagd om huisvesting tóch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is een formele toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Dit is met name interessant voor tijdelijke huisvestingslocaties, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Om het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten tegen te gaan biedt KAFRA Housing innovatieve en moderne huisvestingsconcepten voor arbeidsmigranten. Dit doet KAFRA door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van hoogwaardige oplossingen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Voorbeelden van deze unieke tijdelijke huisvestingsconcepten zijn KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze huisvestingsconcepten en locaties kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen (ook wanneer er geen logiesfunctie voor arbeidsmigranten in het bestemmingsplan is opgenomen) en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.