Door het hele land staan momenteel veel kantoren (tijdelijk of langdurig) leeg. In totaal is er voor miljoenen vierkante meters aan leegstaande kantoorruimte in Nederland. De leegstand van kantoren bedraagt inmiddels 15 tot 20% van het totale oppervlak aan kantoorruimte en naar verwachting kan de kantorenleegstand zelfs toenemen tot 25% in 2040! Transformatie van kantoor naar woning kan daarbij een oplossing bieden.

Leegstaande kantoren vormen groot probleem

Leegstaande kantoren vormen een groot probleem. De eigenaar mist (huur)inkomsten, het schaadt de leefbaarheid en het vestigingsklimaat wordt negatief beïnvloed. Tegelijkertijd is er in Nederland een groot tekort aan woningen. Daarom is de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen een goede oplossing. Er ontstaat meer woonruimte, terwijl de kantoren een waardevolle nieuwe gebruiksfunctie krijgen en daardoor gespaard blijven van de sloophamer. Wilt u als kantooreigenaar, (vastgoed)investeerder, gemeente of andere stakeholder kantoren transformeren naar woningen? Dan kan KAFRA Housing u helpen!

 

Transformatie van kantoren naar woningen om woningtekort aan te pakken

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Er is momenteel een tekort aan liefst 330.000 woningen, waardoor veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden geen geschikte woning kunnen vinden. Woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Niet alleen door nieuwbouw, maar ook door transformatie van bestaande gebouwen. Bestaande gebouwen, zoals kantoren, kunnen worden getransformeerd naar woningen. Er zijn allerlei soorten transformaties mogelijk, zoals de ontwikkeling van studio’s en appartementen voor studenten, starters, arbeidsmigranten en/of senioren. De afgelopen jaren werd deze oplossing reeds veelvuldig gebruikt, want jaarlijks werd bijna 700.000 vierkante meter aan kantoorruimte getransformeerd naar woonruimte.

De transformatie van kantoren door deze geschikt te maken voor huisvesting is voor veel kantoren een aantrekkelijke optie. Afgeschreven of leegstaande kantoren krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming en blijven daarmee behouden. De kantoren krijgen zo weer een waardevolle gebruiksfunctie en het vestigingsklimaat in de omgeving wordt versterkt, wat een positief effect heeft op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid voor andere bedrijven om zich hier te vestigen. Volgens schattingen van de Rabobank kan in heel Nederland voor in totaal bijna 2,5 miljoen vierkante meter kantorenvastgoed worden getransformeerd naar woningen en kunnen zo liefst 35.000 woningen worden gerealiseerd! Dat het ook in de praktijk kan, is reeds bewezen. Want alleen al in 2018 werden 13.000 woningen ontwikkeld door de transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels.

KAFRA Housing zet in op transformatie van kantoren naar woningen

KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne oplossingen voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en heeft de ambitie de komende vijf jaar goede huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse huisvestingsoplossingen ontwikkeld. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de lokale situatie. KAFRA Housing gaat daarom in gesprek over de lokale situatie en de wensen van gemeenten, bewoners, omwonenden en andere stakeholders en ontwikkelt op basis daarvan de beste oplossing. Eén van de oplossingen van KAFRA is de transformatie van kantoren naar woningen.  Woonruimte in voormalige kantoorruimte is zeer geschikt, want de bestaande faciliteiten zijn reeds aanwezig waardoor huisvesting snel gerealiseerd kan worden. Ook liggen kantoren vaak gunstig, waardoor werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.