De Nederlandse economie is de afgelopen jaren snel gegroeid. Ondanks de groeiende economie staan tegenwoordig veel kantoren (langdurig) leeg, wat neerkomt op miljoenen vierkante meters aan leegstaande kantoorruimte. De leegstand van kantoren loopt op tot wel 15 tot 20% en naar verwachting kan de kantorenleegstand zelfs toenemen tot 25% in 2040! Dit wordt versterkt door de Corona-crisis, want door het vele thuiswerken hebben bedrijven minder behoefte aan kantoorruimte en komen nog meer kantoren leeg te staan.

Leegstaande kantoren vormen een groot probleem, want de eigenaren lopen (huur)inkomsten mis, het schaadt de leefbaarheid en het vestigingsklimaat wordt negatief beïnvloed. Tegelijkertijd is er in Nederland een groot tekort aan woonruimte. Dit maakt de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen een win-winsituatie. Want er ontstaat meer woonruimte, terwijl de kantoren een waardevolle nieuwe gebruiksfunctie krijgen en daardoor gespaard blijven van de sloophamer.

Wilt u als gemeente, kantooreigenaar of andere stakeholder een leegstaand kantoor transformeren naar (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u helpen!

Transformatie van kantoren om woningtekort aan te pakken

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningtekort bedraagt inmiddels 330.000 woningen en veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen hierdoor geen geschikte woning vinden. Ook is er een nijpend tekort aan 150.000 goede verblijfplaatsen voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd; niet alleen door nieuwbouw, maar ook door transformatie van bestaande gebouwen. Bestaande gebouwen, zoals kantoren, zorginstellingen en kloosters, kunnen worden getransformeerd naar woonruimte. Er zijn allerlei soorten transformaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van studio’s en appartementen voor studenten, starters, arbeidsmigranten en/of senioren. De afgelopen jaren werd deze oplossing reeds veelvuldig gebruikt, want jaarlijks werd bijna 700.000 vierkante meter aan kantoorruimte getransformeerd naar woonruimte.

De transformatie van kantoren door deze geschikt te maken voor huisvesting is voor veel kantoren een aantrekkelijke optie. Afgeschreven of leegstaande kantoren krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming en blijven daarmee behouden. De kantoren krijgen zo weer waardevolle gebruiksfunctie en het vestigingsklimaat in de omgeving wordt versterkt, wat een positief effect heeft op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid voor andere bedrijven om zich hier te vestigen. Volgens schattingen van kan in heel Nederland voor in totaal bijna 2,5 miljoen vierkante meter kantorenvastgoed naar woningen worden getransformeerd en kunnen zo liefst 35.000 woningen worden gerealiseerd!

KAFRA Housing zet in op transformatie van kantoren

KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne oplossingen voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en heeft de ambitie de komende 5 jaar goede huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse huisvestingsoplossingen ontwikkeld. Want welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de lokale situatie. KAFRA Housing gaat daarom in gesprek over de lokale situatie en de wensen van gemeenten, bewoners, omwonenden en andere stakeholder en ontwikkelt op basis daarvan de beste oplossing voor de lokale situatie. Eén van de oplossingen van KAFRA is de transformatie van kantoren.  Woonruimte in voormalige kantoorruimte is zeer geschikt, want de bestaande faciliteiten zijn reeds aanwezig waardoor huisvesting snel gerealiseerd kan worden. Ook liggen kantoren vaak gunstig, waardoor werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.