KAFRA – Omgevingsdialoog

KAFRA investeert actief in een open en transparante relatie met directe stakeholders uit de omgeving, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Bij de realisatie van elke locatie wordt een klankbordgroep in het leven geroepen, die ook na de opening en komst van de bewoners blijft
bestaan. In een klankbordgroep worden stakeholders geïnformeerd en nauw betrokken bij de realisatie van de locatie. De klankbordgroep denkt mee en blijft ook ná de opening van de locatie bestaan om verbetersuggesties aan te dragen en de ontwikkelingen te monitoren.

Maatwerk

Kwaliteit van Leven

Duurzaam wonen 

Service en beheer

Omgevingsdialoog