29 mei 2019

Ollongren zet in op flexwonen

De ontwikkeling van prefab-woningen en andere flexibele woonvormen krijgt een stimulans. Zo komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing en kunnen gemeenten voor het toewijzen van locaties langer afwijken van het bestemmingsplan. De maatregelen moeten soelaas bieden aan mensen die al lange tijd wachten op een huurwoning en spoedzoekers zoals bijvoorbeeld (internationale) studenten, mantelzorgers en mensen die na een scheiding snel woonruimte nodig hebben.

Dat schrijft minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer. Het plan van aanpak volgt uit de Nationale woonagenda en een motie van het Kamerlid Ronnes (CDA). Die pleitte voor 15.000 tijdelijke en flexibele woningen om de druk op de woningmarkt verder te verlichten.
Met het programma Flexwonen stimuleert het ministerie al langer dat partijen met nieuwe woonvormen aan de slag gaan. Door kortere juridische procedures en innovaties zoals het grotendeels bouwen van de woning in de fabriek, kan de woningvoorraad relatief snel met een flexibele schil worden uitgebreid. Flexibele bewoning kan op allerlei manieren. Een gebouw kan bijvoorbeeld tijdelijk een woonfunctie krijgen, de woning kan verplaatsbaar zijn of de bewoning door een en dezelfde huurder is tijdelijk. In het laatste geval is vaak geregeld dat tijdelijke bewoning de opgebouwde inschrijfduur van huurders ongemoeid laat.

Naast het stimuleren van kennisuitwisseling over de mogelijkheden van flexibele woonvormen, werkt minister Ollongren nu aanvullende maatregelen uit. Onder de Crisis- en Herstelwet wordt het mogelijk om 15 jaar in plaats van 10 jaar af te wijken van het bestemmingsplan als een locatie geen woonbestemming heeft. Dat maakt de exploitatie financieel rendabeler. Verder bereidt de minister een wetswijziging voor die verhuurders van flexwoningen een vrijstelling geeft op de verhuurderheffing.

De maatregelen ondersteunen regio’s waar behoefte is aan snel te realiseren woonruimte, zoals Gelderland en de vijf regio’s waarmee de minister zogeheten woondeals sluit. Aanvullend op de afspraken die met de stad Groningen en de regio Eindhoven zijn gemaakt, zet de minister in op woondeals met de Metropoolregio Amsterdam en de Metropoolregio Utrecht. Aanstaande maandag tekent de minister afspraken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Lees hier het hele artikel.