6 september 2019

Een H-vormig complex met 104 studio’s voor twee bewoners en 52 vierpersoonsappartementen, compleet ingericht. Dat wil ontwikkelaar en huisvester KAFRA Housing aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord voor tien jaar neerzetten om er 416 arbeidsmigranten te laten verblijven. KAFRA Housing borduurt met het complex voort op het ‘Labour Hotel’ dat het in mei opende in Horst aan de Maas bij Venlo. Directeur Frank van Gool presenteerde de uitgewerkte plannen woensdagavond aan zo’n veertig aanwezigen in wijkcentrum De Ypelaer.

Drie woonlagen op plek tuinbouwkas

Het complex wordt gebouwd op de locatie naast de Burgemeester Letschertweg waar nu nog een vervallen tuinbouwkas staat. Het krijgt drie woonlagen en wordt circa negen meter hoog. Een ruim parkeerterrein, een grote fietsenstalling, een basketbalveld en een park met nieuw te planten bomen flankeren het. Een klankbordgroep met onder andere omwonenden kan zich vinden in de opzet, inclusief het beheer van het complex, voorzieningen voor bewoners, parkeren en de verkeersafwikkeling. Daar zijn de afgelopen maanden drie bespreeksessies aan gewijd. Van de geladen sfeer tijdens een door de gemeente georganiseerde bewonersbijeenkomst in maart was nu maar weinig over.

Mogelijk komt er een nieuw fietspad

Het verkeer van en naar het ‘Polencomplex’ wordt via de nieuwe aansluiting van de Rugdijk op de Letschertweg geleid. De Bundersestraat gaat vanaf die kant voor auto’s dicht. Onderzocht wordt of er een fiets- en wandelverbinding kan worden aangelegd tussen die weg en de Vlashoflaan, voor- en tegenstanders lieten zich woensdagavond horen. De kosten zijn voor rekening van Kafra Housing. Ook wordt gekeken naar een manier om bijvoorbeeld landbouwmachines op deBundersestraat te kunnen laten keren op het terrein van het logiescomplex.
De plek in Noord is een van de zeven locaties die het stadsbestuur eerder dit jaar ‘kansrijk’ noemde voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Voor twee initiatieven – hoek Ringbaan Noord/Rijnstraat en Hub van Doorneweg – zijn inmiddels vergunningen aangevraagd.

Bekijk hier het hele artikel via Brabants Dagblad.