Brabant moet beter voor de ruim 9.000 arbeidsmigranten in de provincie zorgen. Dat laten de Provinciale Staten blijken middels een meerderheid voor twee ingediende moties. Bovendien zou de discriminatie van sollicitanten met een migratieachtergrond moeten worden tegengegaan. 

Positie van arbeidsmigranten middelpunt van discussie

Al enkele weken is de positie van met name Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten het middelpunt van discussie. Dit vanwege de perikelen rondom besmettingen van het coronavirus in slachthuizen, waar veel arbeidsmigranten werken. Arbeidsmigranten vormen hier immers een kwetsbare doelgroep omdat de huisvesting vaak niet aan de standaarden voldoet en zij vaak in volle busjes naar het werk gereden worden.

Kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten

De Provinciale Staten vinden dat de provincie een rol moet gaan spelen om een eind te maken aan de slechte positie van arbeidsmigranten. Hiervoor werd een motie ingediend, die door de meerderheid werd aangenomen. In deze motie werden de Gedeputeerde Staten opgeroepen om samen met gemeenten, bedrijven en vakbonden de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Allereerst door kwalitatieve huisvesting voor ze te bieden, maar ook door ervoor te zorgen dat de arbeidsmigranten beter integreren in de Nederlandse samenleving.

Discriminatie op arbeidsmarkt

De Provinciale Staten hebben bovendien een motie aangenomen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. “Discriminatie op de arbeidsmarkt is een breed voorkomend hardnekkig probleem, wat ook gevolgen heeft voor het vinden van stage- en werkervaringsplaatsen. Studenten met een migratieachtergrond moeten vaker solliciteren naar een stageplek dan autochtone studenten”, aldus de indieners van de motie.

Binnen zes maanden komen de Gedeputeerde Staten met een verbeterplan om discriminatie tegen te gaan. KAFRA ondersteunt de aanpak en is blij dat de samenwerking op wordt gezocht met o.a. gemeenten, bedrijven en vakbonden om zodoende de positie van de arbeidsmigrant te verstevigen.