Acht Noord-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. Dit doen ze in samenwerking met een groot aantal instanties, waarmee ze samen verschillende acties hebben opgezet.
Voor de aanpak van de misstanden onder arbeidsmigranten is een pilot op touw gezet die één jaar duurt onder de noemer Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT). Daarbij werken de Noord-Limburgse gemeenten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Openbaar Ministerie, de politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de sociale verzekeringsbank SVB, de uitkeringsinstantie UWV, de Belastingdienst en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).
Het doel van de FRIT is om in beeld te krijgen welke werkgevers, uitzendbureaus en husivesters van arbeidsmigranten ernstige fouten begaan en zich niet aan de regels houden. Daarbij wordt ook gekeken of ze onderlinge netwerken hebben. In het geval er zaken aan het licht komen die niet in orde zijn, dan kunnen de deelnemende instanties samen ingrijpen.