De aanbevelingen in het rapport Geen Tweederangsburgers van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Roemer over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten kan rekenen op de steun van D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SP. Dat bleek tijdens het Arbeidsmarktdebat van BNR. Van de zes deelnemende partijen aan het debat gaf alleen Judith Tielen namens de VVD nog niet haar volledige steun aan het rapport.

Steven van Weyenberg (D66) kwam met het voorstel om nu alvast de handen ineen te slaan. Hij ziet in de ‘vergaande voorstellen’ van Roemer en zijn Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een aanknopingspunt om de omstandigheden van arbeidsmigranten aan te pakken. “Uitzendbureaus komen erachter dat je wat moet doen op het gebied van huisvesting en beloning als je wilt dat er mensen te vinden zijn voor Nederland.”

Van Weyenberg is voorstander van vrij verkeer in Europa en vindt het daarom belangrijk dat het nu goed geregeld wordt. Die oplossing heeft commissie Roemer.  “Een rapport dat ver gaat en waar de SP en D66 elkaar aardig kunnen vinden. Laten we nou iets afspreken, ik zeg hierbij: D66 steunt van a tot z het rapport van Roemer, laten we het zo doen. Met zijn zessen hebben we een meerderheid, laten we vandaag het akkoord sluiten en integraal ‘Roemer’ uitvoeren”, aldus Van Weyenberg.

Echter vindt Judith Tielen (VVD) de voorstellen als doorbetalen van zorgpremies door de werkgever en het afbakenen van de markt van uitzenders nog net een stap te ver. Volgens haar zijn er zaken die nog besproken moeten worden in een debat, zodat het nog beter wordt. Wel geeft ze aan dat er veel zaken zijn waar de partijen zich nu al samen in kunnen vinden.

Het voorstel van Van Weyenberg kan ook op instemming rekenen van Hilde Palland-Mulder (CDA). Al is zij nog op haar hoede wat betreft de scheiding tussen huisvesting en werkgeverschap. “Roemer zegt dat je daar afzonderlijke contracten voor moet kunnen afsluiten. Ik vind vooral dat arbeidsmigranten de keuze moeten hebben.” Volgens haar is het vooral noodzakelijk dat arbeidsmigranten niet zomaar uit hun huis gezet kunnen worden op het moment dat hun contract afloopt.