Moerdijk: nieuwe huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen, internationale medewerkers en spoedzoekers

Bron: Gemeente Moerdijk.

De gemeente Moerdijk wil urgent 200 tot 300 Oekraïense vluchtelingen tijdelijke huisvesting bieden in Zevenbergen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de beoogde locatie op de Schansdijk 12. Moerdijk hoopt de huisvesting al in deze zomer gebouwd te zien. Na het helpen van de Oekraïense mensen in nood wil de gemeente in een tweede fase ook spoedzoekers en internationale medewerkers voorzien van tijdelijke huisvesting op het terrein aan de Schansdijk.

Woningmarkt Moerdijk

Het woningtekort is ook in Moerdijk voelbaar. De gemeente zet daarom in op versnelling van de woningbouw in alle woonkernen. De komende jaren worden er circa 2.600 woningen gerealiseerd. Naast de reguliere woningbouw staat Moerdijk ook voor de taak om voor speciale groepen tijdelijke huisvesting creëren. Het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne, internationale medewerkers, statushouders en andere spoedzoekers. De gemeente geeft aan ook deze tijdelijke groepen fatsoenlijke huisvesting te willen bieden.

Oekrainse vluchtelingen
De afgelopen periode heeft de gemeente Moerdijk voor circa 200 Oekraïense vluchtelingen crisisopvang georganiseerd. Het betreft tijdelijke oplossingen die niet geschikt zijn voor langer verblijf. Ook is een deel van de ingezette crisisopvang tot augustus dit jaar beschikbaar. De gemeente ziet op de locatie aan de Schansdijk kans om de Oekraïense mensen in nood langduriger opvang te kunnen bieden.

De gemeente houdt rekening met een toename in de vluchtelingenstroom en rekent met een maximum van 300 verblijfplekken. De huisvesting dient al deze zomer opgeleverd te worden. Omwonenden hebben een brief ontvangen en kunnen hun mening geven en vragen stellen tijdens een inloopbijeenkomst die plaatsvindt op 28 april.

Internationale medewerkers en spoedzoekers
Gezien de grootte van het perceel aan de Schansdijk onderzoekt de gemeente in hoeverre het terrein in een vervolgfase ook ingezet kan worden voor andere doelgroepen. Het gaat om de tijdelijke huisvesting van 450 internationale medewerkers en 50 statushouders en spoedzoekers. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid om ook deze mensen circa eind 2023 van fatsoenlijke huisvesting te kunnen voorzien in de gemeente. Het college en de raad spreken er op korte termijn over door.

Bron: Gemeente Moerdijk.