West Betuwe wil weten waar en hoe internationale medewerkers wonen

Blokker distributiecentrum Geldermalsen. Foto: Wedeflex-Projectfotografie-DC

Ondernemers die internationale medewerkers willen huisvesten in West Betuwe moeten voortaan een meldformulier invullen. Het formulier moet bijdragen aan betere woon- en werkomstandigheden.

In West Betuwe werken veel internationale medewerkers, bijvoorbeeld in de fruitteelt, bij de veiling en distributiecentra. Ze komen nog altijd vaak uit Polen. De gemeente West Betuwe vindt het belangrijk om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en huisvesting.

Nieuw meldformulier

Daarom is er sinds kort het meldformulier, dat online kan worden ingevuld. De antwoorden op de vragen moeten de gemeente een beeld geven van hoe het eraan toegaat. Het formulier is tot stand gekomen samen met de ondernemers.

Wethouder Jan de Geus: ,,Samen met de ondernemers werken we aan een beleid dat past bij de tijd. Zowel ondernemers als de gemeente hebben belang bij een adequate huisvesting van de internationale medewerkers. Het is belangrijk voor West Betuwe als dé fruitgemeente in de Fruitdelta om een aantrekkelijke plaats te zijn voor ondernemers én medewerkers. Bij de meeste ondernemers zouden extra opgelegde regels eerder hun inspanningen en intenties tekortdoen.”

Beleid huisvesting internationale medewerkers

Goede arbeidsomstandigheden en huisvesting zijn volgens de gemeente allereerst de verantwoordelijkheid van werkgevers en uitzendbureaus. Maar ook de gemeente heeft hierin een rol. Daarom heeft de gemeenteraad van West Betuwe in 2021 het beleidsplan voor de huisvesting van internationale medewerkers vastgesteld. Op 8 maart 2022 besprak de raad aanvullende kaders voor dit type huisvesting. Het beleidsplan geeft eisen waaraan de gemeente plannen voor huisvesting kan toetsen. Daarnaast staan er ook regels in over registratie, toezicht en handhaving en het sociale perspectief voor internationale medewerkers.

Lees hier en hier de oorspronkelijke berichten.