Convenant Regio Rivierenland voor goede huisvesting internationale medewerkers

Gemeenten en marktpartijen in de Regio Rivierenland hebben samen het convenant Huisvesting Internationale Werknemers regio Rivierenland ondertekend. Het convenant is een samenwerkingsovereenkomst tussen de individuele gemeenten van de regio Rivierenland, en betrokken werkgevers en huisvesters. Frank van Gool namens ondertekenaar KaFra Housing: “We zijn blij dat de Rivierenland-gemeenten pleiten voor meer fatsoenlijke huisvesting voor de hardwerkende internationale medewerkers. Het is nu vooral aan de gemeenten en aan de huisvesters om de mooie teksten uit het convenant snel om te zetten naar concrete ‘Roemer-proof’ huisvestingsprojecten.”

Circa 12.000 internationale medewerkers

In de regio Rivierenland werken van oudsher veel internationale medewerkers. De regio staat vooral bekend om de teelt van fruit. Op dit moment werken circa 12.000 internationale werknemers in de regio Rivierenland. Werkgevers verwachten de komende tien jaar, vanwege vergrijzing en ontgroening, dat de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar stijgt. De samenwerkende gemeenten houden rekening met de inzet van 3.000 tot 10.000 extra internationale werknemers de komende tien jaar.

Eisen aan huisvesting

De opstellers van het convenant stellen dat “internationale werknemers de onzichtbare kracht zijn van onze economie. Helaas worden zij niet altijd goed gehuisvest.” Met de ondertekening van dit convenant moet aan dat laatste een einde komen. In het convenant worden kwaliteitseisen gesteld aan de huisvesting. Zo moet de huisvesting minimaal voldoen aan de meest actuele vereisten van het Keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF) en waar mogelijk de eisen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Roemer norm).

Waterbedeffect voorkomen

Het belangrijk doel van het convenant is een gelijk speelveld creëren. Door duidelijke regels en normen is het voor iedere partij duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Uitzendbureaus die zich niet aan dit convenant willen committeren krijgen met uniforme handhaving te maken. Dit voorkomt een waterbedeffect waarbij sommige marktpartijen bewust gemeenten opzoeken met de minst strenge regels voor huisvesting.

Ondertekenaars convenant

Het convenant wordt door de volgende gemeenten en partijen ondertekend:

  • GemeentenBuren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel
  • Huisvesters: KaFra Housing, Homeflex en Van Doorn Living
  • Uitzendorganisaties: OTTO Work Force, VDU, Europlus en Sprintwerkt

Afspraken convenant

In het convenant staan afspraken over de volgende onderwerpen:
• De wijze waarop inschrijving georganiseerd wordt;
• De kwaliteit van nieuwe huisvestingsinitiatieven in de regio;
• De kwaliteit van de wijze waarop het beheer van nieuwe huisvestingsinitiatieven georganiseerd wordt;
• De wijze waarop werkloosheid onder internationale werknemers voorkomen en opgelost wordt;
• De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de beschikbare verblijfplaatsen in relatie tot het aantal internationale werknemers dat in de regio werkzaam is;
• De wijze waarop de zelfredzaamheid van internationale werknemers in de regio wordt bevorderd.

Bron: Convenant Huisvesting Internationale Werknemers Regio Rivierenland