De Kwestie: ’Kan Nederland zonder arbeidsmigranten?’

Politiek, kijk niet weg en pak echte problemen aan!

’Deze mensen zijn heel hard nodig’

Nederland kampt met een schreeuwend tekort aan personeel, in tal van sectoren. De beroepsbevolking dunt uit, onder meer door vergrijzing en ontgroening. Werkgevers zien zich genoodzaakt arbeidskrachten uit het buitenland te halen. Maar ook arbeidsmigratie vraagt om woningen en voor

Wie werkt hoort erbij
We hebben deze mensen gewoon heel hard nodig. En wie werkt hoort er gewoon bij. Zij verdienen net als iedereen een eerlijk salaris en fatsoenlijke huisvesting. Gelukkig zijn de inkomsten van deze mensen even hoog als die van Nederlanders die hetzelfde werk doen. Iemand die vanuit een ander land werkt in een distributiecentrum van onze Nederlandse supermarkten, krijgt bij ons, naast de betaling van ziektekostenverzekering en huisvesting, gemiddeld rond de €2000 netto per maand. Is dan alles perfect? Nee, helaas nog niet. Maar laten we de dingen die niet perfect zijn met elkaar oplossen in plaats van Nederland platleggen. Zo zit de woningmarkt muurvast. De beschikbaarheid van huisvesting van internationale medewerkers is een probleem. Daar mogen we niet van wegkijken. Nu wonen arbeidsmigranten vaak in verkamerde woningen waar bijvoorbeeld starters graag zouden willen wonen.

Ik wil graag dat gemeenten de daad bij het woord voegen. Als er ergens een groot distributiecentrum wordt gebouwd, denk dan ook direct na over de huisvesting van de mensen die er gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele huisvesting aan de randen van de stad die ruim tien jaar lang kunnen blijven staan en heel snel kunnen worden gerealiseerd. Als elke gemeente één weiland aanwijst voor een huisvestingslocatie voor vierhonderd mensen, kunnen we de woningnood onder arbeidsmigranten snel met elkaar oplossen.

Vergunningsplicht
Daarnaast zijn er te veel malafide werkgevers die arbeidsmigranten en andere kwetsbare mensen uitbuiten. Om hen aan te pakken pleit ik al jaren voor strengere regels en moet er een vergunningsplicht komen voor uitzendbureaus. Zodat er alleen nog plek is voor de goeden.

Oplossen
Helaas zie ik dat de politiek nog te weinig doorpakt om de problemen echt op te lossen. Om Nederland ook in de toekomst draaiende te houden en onze welvaart te behouden hebben we de arbeidsmigranten heel erg hard nodig. Het zijn deze mensen die ervoor zorgen dat de winkels vol liggen, groente en fruit van het land halen, bij ons de pakketjes bezorgen, de billen van onze hulpbehoevende ouders wassen of letterlijk hun steentje bijdragen in de bouw. Als er in ons land voldoende mensen waren om al dit werk te doen, dan waren zij toch allang aan de slag gegaan? Iedereen die zich vandaag bij ons meldt kan maandag aan het werk.

Kortom, het is belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen en ook de ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien. We vragen lef van onze politici, zeker op het gebied van huisvesting en het aanpakken van malafide werkgevers. Kijk niet weg, maar pak de echte problemen aan!’

Op 05-08-2023 verscheen deze opinie in de Telegraaf.