Artikelen door bjanssen

Aftermovie KaFra Bleiswijk – Violierenweg

𝐆𝐄𝐒𝐋𝐀𝐀𝐆𝐃𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐈𝐄𝐔𝐖𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈𝐄: 𝐊𝐀𝐅𝐑𝐀 𝐁𝐋𝐄𝐈𝐒𝐖𝐈𝐉𝐊 – 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐈𝐄𝐑𝐄𝐍𝐖𝐄𝐆 Wat een fantastische dag! Onze 𝟏𝟗𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞, 𝐊𝐚𝐅𝐫𝐚 𝐁𝐥𝐞𝐢𝐬𝐰𝐢𝐣𝐤 – 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧𝐰𝐞𝐠, werd op 1 juli officieel geopend door Frank Van Gool, Karolina Swoboda en niemand minder dan Jutta Leerdam! Met trots kondigden we de 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐞𝐧𝐤𝐨𝐦𝐬𝐭 tussen Jutta Leerdam en KaFra Housing aan. Na haar recente beslissing om […]

Integreren begint bij goede huisvesting

Nederland kampt met een groot huisvestingsprobleem. Door het bieden van tijdelijke en innovatieve woonoplossingen helpt KaFra Housing gemeenten het tekort voor specifieke doelgroepen aan te pakken. Kwalitatief, duurzaam en snel leverbaar. Statushouders, asielzoekers, internationale medewerkers en urgent woningzoekenden. Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KaFra innovatieve concepten voor […]

Zeventien locaties van kafra sluiten aan bij de landelijke opschoondag op 23 maart

Op zaterdag 23 maart 2024 zullen 17 huisvestingslocaties van KaFra deelnemen aan de Landelijke Opschoondag, georganiseerd door Supporter van Schoon. KaFra toont haar betrokkenheid bij een schoner Nederland door de handen uit de mouwen te steken en actief deel te nemen aan opruimactiviteiten. KaFra sluit zich volledig aan bij het gedachtegoed van Supporter van Schoon, […]

College B&W op bezoek bij KaFra Californië

Het College van de Gemeente Venlo bracht op 19 maart een bezoek aan onze gloednieuwe locatie KaFra Californië en waren onder de indruk van wat ze zagen. De wethouders en burgemeester waren vol lof over de uitstraling van de locatie, evenals over de dienstverlening en het beheer, zowel vanuit ons team als vanuit partners zoals […]

Noodopvang van asielzoekers op locatie MHP Maasbree

Op de locatie MHP Maasbree aan de Middenpeelweg 4 (naast McDonald’s) komt een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De locatie wordt hiervoor beschikbaar gesteld van 4 maart 2024 tot 4 maart 2026. In totaal is er ruimte voor 316 asielzoekers. De eerste asielzoekers worden op maandag 4 maart verwacht. De druk op de asielzoekerscentra in Nederland en […]

Geslaagde editie | Nieuwjaarsontbijt 2024

Op dinsdag 16 januari presenteerde Gert-Jan Segers het Deltaplan ‘Grip op arbeidsmigratie’ met een pleidooi om misstanden tegen te gaan, de problemen rond huisvesting op te lossen en toe te werken naar een meer duurzame vorm van arbeidsmigratie: gereguleerd, functioneel en tijdelijk.  Het Deltaplan biedt kennelijk bruikbare aanknopingspunten, want er ontstond een boeiende gedachtewisseling met […]

Ruim kwart van gemeenten heeft nog geen Meldpunt voor Misstanden bij Verhuur

Elke Nederlandse gemeente is vanaf 1 januari 2024 verplicht een meldpunt in te richten voor misstanden bij verhuur. Desondanks heeft ruim een kwart van de gemeenten een dergelijk meldpunt nog niet geïmplementeerd. Dat blijkt uit recent onderzoek van Lento, het huisvestingsplatform voor arbeidsmigranten. Slechts 247 van de 342 gemeenten – dit komt neer op ruim […]

Samenvatting Deltaplan

Er is in Nederland, vanwege de vergrijzing en ontgroening, meer werk dan er mensen zijn om dat werk te doen. Als we niets doen om het personeelstekort op te lossen dan vallen belangrijke sectoren zoals bijvoorbeeld onze zorg stil. Naast innovatie en activering van mensen die nu nog niet of nauwelijks werken, is arbeidsmigratie één […]

Iedereen verdient een bed om in te slapen en aan het werk te kunnen

Het niet kunnen huisvesten van statushouders vormt een aanzienlijk probleem. Dit is niet alleen nadelig voor hun eigen woonsituatie. Maar het heeft ook verstrekkende gevolgen voor de doorstroom binnen de asielopvang. Bovendien bemoeilijkt het de integratie. De maatschappelijke opgave van gemeenten is om statushouders op een goede manier te laten integreren in ons land. De […]