Artikelen door bjanssen

Geslaagde editie | Nieuwjaarsontbijt 2024

Op dinsdag 16 januari presenteerde Gert-Jan Segers het Deltaplan ‘Grip op arbeidsmigratie’ met een pleidooi om misstanden tegen te gaan, de problemen rond huisvesting op te lossen en toe te werken naar een meer duurzame vorm van arbeidsmigratie: gereguleerd, functioneel en tijdelijk.  Het Deltaplan biedt kennelijk bruikbare aanknopingspunten, want er ontstond een boeiende gedachtewisseling met […]

Ruim kwart van gemeenten heeft nog geen Meldpunt voor Misstanden bij Verhuur

Elke Nederlandse gemeente is vanaf 1 januari 2024 verplicht een meldpunt in te richten voor misstanden bij verhuur. Desondanks heeft ruim een kwart van de gemeenten een dergelijk meldpunt nog niet geïmplementeerd. Dat blijkt uit recent onderzoek van Lento, het huisvestingsplatform voor arbeidsmigranten. Slechts 247 van de 342 gemeenten – dit komt neer op ruim […]

Samenvatting Deltaplan

Er is in Nederland, vanwege de vergrijzing en ontgroening, meer werk dan er mensen zijn om dat werk te doen. Als we niets doen om het personeelstekort op te lossen dan vallen belangrijke sectoren zoals bijvoorbeeld onze zorg stil. Naast innovatie en activering van mensen die nu nog niet of nauwelijks werken, is arbeidsmigratie één […]

Iedereen verdient een bed om in te slapen en aan het werk te kunnen

Het niet kunnen huisvesten van statushouders vormt een aanzienlijk probleem. Dit is niet alleen nadelig voor hun eigen woonsituatie. Maar het heeft ook verstrekkende gevolgen voor de doorstroom binnen de asielopvang. Bovendien bemoeilijkt het de integratie. De maatschappelijke opgave van gemeenten is om statushouders op een goede manier te laten integreren in ons land. De […]

Arbeidsmigranten moeten beschermd worden tegen dakloosheid

Een zorgwekkend bericht van RTL Nieuws: het aantal dakloze arbeidsmigranten ligt veel hoger dan gedacht. Vaak zijn dit arbeidsmigranten die hun baan verliezen en daardoor ook gelijk hun huisvesting. Dit is onacceptabel. Dagelijks zorgen vele hardwerkende arbeidsmigranten dat onze pakketjes worden bezorgd, de schappen in de supermarkt vol liggen en de bouw in ons land […]

Het probleem van arbeidsmigratie is niet de arbeidsmigrant, maar het tekort aan huisvesting

In Nederland wordt arbeidsmigratie vaak in één adem genoemd met het bredere thema migratie, een onderwerp dat momenteel nogal wat discussie oproept. Frank van Gool ziet dat anders. “Ons land heeft de arbeidsmigranten gewoon keihard nodig, terwijl het steeds moeilijker wordt om deze naar Nederland te halen. Goede huisvesting is daarbij een cruciale voorwaarde om […]

Het einde en begin van een 2e thuis 

Onlangs kregen we een bijzondere vraag. Een groepje trouwe saunagasten van Amrâth Thermen in Born wilde graag nog één laatste keer de Thermen van binnen bekijken voordat er een nieuwe bestemming op komt. Natuurlijk konden we ons goed voorstellen dat de sauna na een tiental jaren als een 2e huiskamer aanvoelt. En dat moet natuurlijk op […]

Vliegende start voor digitaal platform huisvesting arbeidsmigranten

Lento.eu is een strategische samenwerking aangegaan met de Jumeaux-groep, de grootste aanbieder van huisvesting voor arbeidsmigranten, statushouders en andere spoedzoekers. Alle flexhuisvesting van de Jumeaux-groep wordt geplaatst op het digitale platform van Lento.eu. Hierdoor hebben arbeidsmigranten voor een faire huursom ruime keuze uit fatsoenlijke huisvesting, die aan alle eisen voldoet en los staat van hun […]