Zeventien locaties van kafra sluiten aan bij de landelijke opschoondag op 23 maart

Op zaterdag 23 maart 2024 zullen 17 huisvestingslocaties van KaFra deelnemen aan de Landelijke Opschoondag, georganiseerd door Supporter van Schoon. KaFra toont haar betrokkenheid bij een schoner Nederland door de handen uit de mouwen te steken en actief deel te nemen aan opruimactiviteiten.

KaFra sluit zich volledig aan bij het gedachtegoed van Supporter van Schoon, dat gelooft dat iedereen een ‘Supporter van Schoon’ kan zijn, en dat echte verandering alleen mogelijk is wanneer er gezamenlijk actie ondernomen wordt. Op elke locatie dragen de Welfare Officers samen met de bewoners de handen uit de mouwen bij aan een prettigere leefomgeving voor iedereen. Niet alleen op 23 maart maar wekelijks wordt er zwerfafval opgeruimd in de omgeving van de locaties.

“We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan initiatieven om het zwerfafval te verminderen en bij te dragen aan een schone leefomgeving”, aldus KaFra Housing. Het stimuleren van het gebruik van herbruikbare verpakkingen en het initiëren of meedoen aan zwerfafvalinitiatieven rondom de woonlocaties zijn hier onderdeel van.

Meer informatie over Supporter van Schoon en de Landelijke Opschoondag is te vinden op de website van Supporter van Schoon.