Geslaagde editie | Nieuwjaarsontbijt 2024

Op dinsdag 16 januari presenteerde Gert-Jan Segers het Deltaplan ‘Grip op arbeidsmigratie’ met een pleidooi om misstanden tegen te gaan, de problemen rond huisvesting op te lossen en toe te werken naar een meer duurzame vorm van arbeidsmigratie: gereguleerd, functioneel en tijdelijk. 

Het Deltaplan biedt kennelijk bruikbare aanknopingspunten, want er ontstond een boeiende gedachtewisseling met Ingrid Thijssen en Piet Fortuin tijdens het tafelgesprek vanuit en met verschillende aanwezigen in de zaal, waaronder Frans Blom, Tesseltje de Lange, Maarten Camps en John van de Heuvel.

Interesse om de bijeenkomst terug te kijken? Bekijk de volledige bijeenkomst of de recap van het Nieuwjaarsontbijt.

Wij hopen met dit Deltaplan een bijdrage te leveren aan de discussie en beleidsvorming over arbeidsmigratie in Nederland. Reacties, suggesties en aanknopingspunten zijn meer dan welkom via [email protected]