Samenvatting Deltaplan

Er is in Nederland, vanwege de vergrijzing en ontgroening, meer werk dan er mensen zijn om dat werk te doen. Als we niets doen om het personeelstekort op te lossen dan vallen belangrijke sectoren zoals bijvoorbeeld onze zorg stil. Naast innovatie en activering van mensen die nu nog niet of nauwelijks werken, is arbeidsmigratie één van de oplossingen om dat werk gedaan te krijgen.

Maar arbeidsmigratie kent in haar huidige vorm ook schaduwkanten. Er is nog steeds sprake van misstanden en de handhaving van regels en de borging van goede leef- en werkomstandigheden schieten tekort. Daarnaast laat nadere regelgeving die deze misstanden moet tegengaan – zoals de invoering van het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus – te lang op zich wachten.

Het grootste deel van de momenteel in ons land werkzame arbeidsmigranten is afkomstig uit andere EU-lidstaten. Vanwege het vrije verkeer van arbeid in de EU bestaan er voor hen geen belemmeringen om hier te werken. Waar het bij deze groep op aankomt, zijn goede arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke huisvesting en eerlijke beloning. Een kleinere groep is afkomstig van buiten de EU. Hier gaat het vooral om kennismigranten en in mindere mate

De hoogste tijd dus voor het Deltaplan: Grip op Arbeidsmigratie. Hierin staan voorstellen die misstanden tegengaan, de problemen rond huisvesting oplossen en een duurzame, houdbare vorm van – gereguleerde, functionele en tijdelijke – arbeidsmigratie.

Zo wordt arbeidsmigratie niet langer iets wat ons overkomt, maar krijgen we er grip op en wordt de – gereguleerde en tijdelijke – komst van internationale vakkrachten het gevolg van bewuste en doordachte keuzes. Het is tijd om samen te werken aan de oplossing van ons arbeidsmarkttekort en samen echt werk te maken van het uitbannen van misstanden.

Het is tijd voor grip op arbeidsmigratie, lees hier deSamenvatting-grip-op-arbeidsmigratie of kijk de presentatie van het Deltaplan tijdens het Nieuwjaarsontbijt 2024 hier terug.