Politiek zelf boosdoener van huisvestingstekort

Het is terecht dat de politiek zich zorgen maakt over het huisvestingsprobleem van duizenden arbeidsmigranten die in Lelystad komen te werken. De distributiecentra die daar worden gebouwd draaien niet zonder arbeidsmigranten. Het staat haaks op elkaar dat gemeenten distributiecentra maar naar zich toe blijven trekken. En tegelijkertijd te weinig doen om arbeidsmigranten te huisvesten. Zij moeten natuurlijk ergens wonen. Maar huisjesmelkers die hen onderbrengen in (verkamerde) gezinswoningen van slechte kwaliteit is niet de oplossing.

Nu worden er in minimaal 45.000 woningen arbeidsmigranten ondergebracht, terwijl die huizen bij uitstek geschikt zijn voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt. Vaak worden deze eengezinswoningen (illegaal) opgesplitst en onderverhuurd. Het kabinet zou juist bij iedere Nederlandse gemeente een locatie moeten aanwijzen voor grootschalige, goed georganiseerde huisvesting voor arbeidsmigranten. En daarbij een huisvestingsquotum van minimaal 75 procent van de arbeidsmigranten die in de gemeente werken.

Uit berekeningen blijkt dat als elke gemeente een stuk grond of weiland van ca 10.000 m2 beschikbaar stelt om flexwoningen te bouwen, niet alleen het woningtekort in Lelystad flink kan worden ingekrompen maar in heel Nederland. Het is veel logischer om gemeenten te verplichten dat ze samen met werkgevers fatsoenlijke huisvesting regelen voordat een distributiecentra uit de grond wordt gestampt. Bovendien kunnen flexwoningen al binnen een paar maanden staan.

De traagheid in oplossingen dupeert Nederlandse woningzoekenden, de economie en arbeidsmigranten. Als er niet wordt doorgepakt door gemeenten blijft de reguliere woningmarkt belast. Tegelijkertijd wordt er niet gezorgd voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Juist door de vergrijzing zal het tekort aan arbeidskrachten de komende jaren alleen maar blijven toenemen. En de vraag naar arbeidsmigranten stijgt. Zorg er dan in ieder geval voor dat er voor deze hardwerkende arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting wordt geregeld.