Glastuinbouw Nederland neemt zitting in het bestuur van de nieuwe stichting Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.

De belangenbehartiger voor glastuinders voorziet dat arbeidsmigranten in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in Nederland. ‘Het is daarom hoog tijd dat we een klimaat scheppen waarin zij zich welkom voelen. En we gaan kijken naar de positieve inbreng van arbeidsmigranten in plaats van focussen op excessen en negatieve berichtgeving’. Zo licht voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland de stap toe.

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is opgericht om betrokken partijen (zoals politici, bedrijfsleven, journalistiek en burgers) meer waardevolle informatie te verstrekken over arbeidsmigranten. Huisvesting van arbeidsmigranten, oftewel “Wonen”, is hierbij één van de speerpunten. Het Kenniscentrum zal hierbij onder meer onderzoek doen naar de wensen en behoeften van arbeidsmigranten en geschikte huisvestingsoplossingen. Ook is het doel om de beeldvorming rondom arbeidsmigranten te objectiveren.

Naast Glastuinbouw Nederland zijn partijen als de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), VNO-NCW en het Expertisecentrum Flexwonen benaderd om deel uit te maken van het bestuur van het kenniscentrum. Volgens Van der Tak, die Glastuinbouw Nederland in het bestuur van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten vertegenwoordigt, is het belangrijk dat er een breed draagvlak voor de stichting is onder maatschappelijk en economisch betrokken organisaties.

Belang economie

‘Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie. Onderzoeken hebben dat aangetoond. Als sector kunnen wij niet zonder en daarom gaan we ons inzetten voor een betere beeldvorming over deze essentiële groep werknemers’, zegt Van der Tak. In januari en februari wordt de stichting nader vormgegeven.

Karolina Swoboda en Frank van Gool, shareholders van KAFRA Housing, zijn de initiatiefnemers van de lancering van het kenniscentrum. KAFRA Housing stemt volledig in met de door Glastuinbouw Nederland erkende noodzaak van het belang van arbeidsmigranten, en is verheugd met haar komst als nieuwste partner.

Bron: Nieuwe Oogst