Gemeente Barendrecht op zoek naar locaties voor flexwoningen

Gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht is met spoed op zoek naar locaties voor flexwoningen om in de urgente vraag naar woonruimte voor Barendrechtse starters en spoedzoekers, statushouders en Oekraïners te voorzien. De zoektocht vindt plaats vooruitlopend op de realisatie van betaalbare woningen in lopende gebiedsontwikkelingen als de Stationstuinen.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief aan de Barendrechtse gemeenteraad aan dat de verkenning op korte termijn kansrijke locaties gaat opleveren. De gemeente kijkt daarbij zowel naar nieuw te realiseren flexwoningen aIs ook transformatie van bestaand vastgoed waarin woningen gerealiseerd kunnen worden.

De burgemeester en wethouders schrijven dat de meest kansrijke locaties de komende drie maanden versneld worden uitgewerkt en op praktische en financiële haalbaarheid wordt onderzocht. “Dit resulteert in een nog nader aantal te definiëren locaties die we daarna ook werkelijk tot uitvoering willen brengen”, aldus het college.

Taskforce

”Om het tempo hoog te houden doen we parallel hieraan wel al vast een beroep op het fonds behorende bij de ‘taskforce tijdelijke huisvesting’ van de provincie Zuid-Holland en hebben we ons aangemeld bij het ministerie voor mogelijk beschikbare woonunits. Zo kunnen we doorpakken op het moment dat de ontwikkelkosten van flexwoningen op de diverse locaties bekend zijn.’’

Lees hier het oorspronkelijke bericht.