Nederland kampt met een schrijnend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Het tekort is de afgelopen jaren opgelopen van circa 100.000 in 2017 naar indicatief 150.000 in 2019!  Om arbeidsmigranten, ondanks dit forse tekort, tóch te huisvesten worden soms onwenselijke of zelfs illegale huisvestingsoplossingen toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld huisjesmelkers die arbeidsmigranten onder slechte, onmenselijke omstandigheden huisvesten of worden arbeidsmigranten op grote afstand van hun werklocatie gehuisvest, wat leidt tot onnodig woon-werkverkeer.

Landelijk en regionaal zijn daarom afspraken gemaakt tussen het Rijk, gemeenten, werkgevers en huisvesters om dergelijke onwenselijke vormen van huisvesting te elimineren en meer en betere huisvesting te realiseren. Huisvesting van arbeidsmigranten is in Nederland dan ook niet eenvoudig en moet aan strikte eisen voldoen. Ook moeten huisvestingsorganisaties beschikken over alle benodigde vergunningen en vereisten om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. KAFRA Housing ondersteunt dit en streeft naar het zetten van een nieuwe standaard in deze branche. Een belangrijke vergunning waar huisvestingsorganisaties mee te maken krijgen is de omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten

Wat er met bepaalde ruimte binnen een gemeente mag gebeuren, wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een bepaald gebied of gebouw worden vastgelegd. Dit bepaalt bijvoorbeeld of in een bepaald gebied winkels en/of kantoorruimten mogen komen en of er mensen gehuisvest kunnen worden.

Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Want om arbeidsmigranten te mogen huisvesten, moet dit toegestaan zijn binnen het bestemmingsplan. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten dient de bestemming ‘wonen’ of ‘logies’ te gelden. Vooral wanneer bestaande gebouwen worden getransformeerd naar huisvestingslocaties, is het belangrijk de bestemming te controleren, aangezien dit vaak niet mogelijk is binnen de geldende bestemming. Het kan zo zijn dat huisvesting van arbeidsmigranten binnen de geldende bestemming niet mogelijk is. In dat geval kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden aangevraagd om huisvesting tóch mogelijk te maken.

Een omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten is als het ware een officiële toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan, in dit geval voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Specifiek voor tijdelijke huisvestingslocaties is dit waardevol, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

KAFRA Housing zet nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting

KAFRA Housing ambieert de nieuwe standaard te zetten in de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere specifieke doelgroepen, zoals studenten, expats en urgent woningzoekenden. Zo wil KAFRA het huisvestingstekort tegen te gaan en haar bewoners kwalitatief goede huisvesting bieden. KAFRA Housing ontwikkelt moderne huisvestingsoplossingen en heeft daarvoor diverse unieke woonconcepten ontwikkeld, zoals KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze locaties kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren.

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.