In heel Nederland is de leegstand van vastgoed de afgelopen jaren toegenomen, waardoor miljoenen vierkante meters vastgoed leeg staan. Doordat consumenten steeds meer online winkelen stijgt bijvoorbeeld de winkelleegstand en ook kantoren komen door het toegenomen thuiswerken vaker leeg te staan. Leegstaande gebouwen vormen voor de eigenaren een forse kostenpost, doordat zij mogelijke inkomsten mislopen. Bovendien vermindert het de leefbaarheid van de omgeving en kan het overlast veroorzaken voor omwonenden.

Tegelijkertijd is er in Nederland een groot tekort aan woonruimte. Dit maakt de transformatie van leegstaande gebouwen naar woningen een goede oplossing voor beide uitdagingen. Wilt u als gemeente, gebouweigenaar of andere stakeholder een leegstaand gebouw transformeren naar (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u helpen!

 

Transformatie van gebouwen om woningtekort aan te pakken

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningtekort bedraagt inmiddels 330.000 woningen en veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen hierdoor geen geschikte woning vinden. Ook is er een nijpend tekort aan 150.000 goede verblijfplaatsen voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd; niet alleen door nieuwbouw, maar ook door transformatie van bestaande gebouwen. Bestaande gebouwen, zoals kantoren, zorginstellingen en kloosters, kunnen worden getransformeerd naar woonruimte. Er zijn allerlei soorten transformaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van studio’s en appartementen voor studenten, starters, arbeidsmigranten en/of senioren.

Het transformeren van bestaande gebouwen door deze geschikt te maken voor huisvesting is voor veel gebouwen een aantrekkelijke optie. Afgeschreven of leegstaande gebouwen, kantoren, verzorgingstehuizen, kloosters en andere gebouwen krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming en blijven daarmee behouden. De gebouwen worden in hun oude glorie hersteld, krijgen een waardevolle gebruiksfunctie en versterken de dynamiek en leefbaarheid van de lokale omgeving.

KAFRA Housing zet in op transformatie van gebouwen

KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne oplossingen voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en heeft de ambitie de komende 5 jaar goede huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse huisvestingsoplossingen ontwikkeld. Want welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de lokale situatie. KAFRA Housing gaat daarom in gesprek over de lokale situatie en de wensen van gemeenten, bewoners, omwonenden en andere stakeholder en ontwikkelt op basis daarvan de beste oplossing voor de lokale situatie. Eén van de oplossingen van KAFRA is de transformatie van bestaande gebouwen.

 

Succesvolle transformatie THP Blitterswijck

Een succesvol voorbeeld van transformatie door KAFRA Housing is THP Blitterswijck. In gemeente Venray heeft KAFRA Housing samen met de gemeente, omwonenden en andere stakeholders recreatiepark Het Roekenbosch met succes getransformeerd tot een tijdelijk verblijf voor arbeidsmigranten en andere urgent woningzoekenden.

Momenteel wordt ruim de helft van de huidige 224 vakantiewoningen op het recreatiepark opgeknapt en gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten (57 vakantiewoningen) en de huisvesting van urgent woningzoekenden (44 vakantiewoningen). De komende 10 jaar verzorgt KAFRA, samen met andere partners, het beheer over Het Roekenbosch. De 57 woningen voor in totaal 250 arbeidsmigranten worden actief beheerd door professionele Welfare Officers. Er gelden heldere huisregels, de bewoners worden intensief begeleid en er is veelvuldig contact met omwonenden, de gemeente en de klankbordgroep.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.