Er werken momenteel indicatief ruim 500.000 arbeidsmigranten in Nederland. Zij werken in diverse sectoren, van logistiek en tuinbouw tot hightech en gezondheidszorg, om de Nederlandse economie draaiende te houden. Tegelijkertijd kampt Nederland echter met een schrijnend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit leidt tot oplopende huur- en woningprijzen en onwenselijke huisvestingsoplossingen.

Om het huisvestingtekort aan te pakken en dergelijke misstanden tegen te gaan, zijn landelijk en regionaal afspraken gemaakt tussen het Rijk, gemeenten, werkgevers en huisvesters. Daardoor gelden voor huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland op dit moment dan ook strikte regels. Huisvestingsorganisaties moeten aan strikte eisen voldoen en dienen te beschikken over alle benodigde vergunning om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Twee voorbeelden van belangrijke vergunningen zijn de omgevingsvergunning en exploitatievergunning.

Omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten

Een eerste vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten is de omgevingsvergunning. Wat er met een bepaald gebied of gebouw mag gebeuren, bijvoorbeeld of hier winkels mogen komen of er mensen gehuisvest kunnen worden, wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een bepaald gebied of gebouw worden vastgelegd en speelt een belangrijke rol bij het huisvesten van arbeidsmigranten.

Om arbeidsmigranten te mogen huisvesten, moet dit toegestaan zijn binnen het bestemmingsplan. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten dient de bestemming ‘wonen’ of ‘logies’ te gelden. Vooral wanneer bestaande gebouwen worden getransformeerd naar huisvestingslocaties, is het belangrijk de bestemming te controleren. Vaak is dit namelijk niet mogelijk binnen de geldende bestemming, omdat deze alleen ‘werken’ als bestemming toestaat.

Indien huisvesting van arbeidsmigranten binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is, kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden aangevraagd om huisvesting tóch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is als het ware een officiële toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Zie voor meer informatie de omgevingsvergunning de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Specifiek voor tijdelijke huisvestingslocaties is dit waardevol, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

Exploitatievergunning voor huisvesting arbeidsmigranten

Ten tweede vereisen sommige gemeenten ook een exploitatievergunning om huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. In de exploitatievergunning staan voorwaarden die te maken hebben met het gebouw en de exploitant. Ook worden vaak voorwaarden c.q. normen opgenomen met betrekking tot service, beheer en/of communicatie. De exploitatievergunning wordt door gemeenten gebruikt om de woonomstandigheden van de bewoners (arbeidsmigranten) te borgen en ervoor te zorgen dat de mogelijke overlast voor de omgeving minimaal is.

KAFRA Housing heeft ruime ervaring met huisvesting arbeidsmigranten

KAFRA Housing ondersteunt de geldende regelgeving met betrekking tot vergunningen voor arbeidsmigranten en is sterk voorstander van het aanpakken van misstanden in de huisvestingsbranche. Het is volgens KAFRA hoog tijd werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten en andere urgent woningzoekenden om het woningtekort tegen te gaan. KAFRA Housing zet daarom in op het realiseren van tijdelijke huisvesting. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse unieke woonconcepten ontwikkeld, zoals KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze locaties kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren.

Wilt u meer weten met betrekking tot een vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten? Of wilt u samen met ons een huisvestingslocatie ontwikkelen? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.