Nederland kampt met een schrijnend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Om arbeidsmigranten tóch te huisvesten worden soms onwenselijke of zelfs illegale huisvestingsoplossingen toegepast. Denk bijvoorbeeld aan huisjesmelkers die arbeidsmigranten onder slechte, onmenselijke omstandigheden huisvesten. Landelijk en regionaal zijn daarom afspraken gemaakt tussen het Rijk, gemeenten, werkgevers en huisvesters om deze vorm van huisvesting te elimineren.

Huisvesting van arbeidsmigranten is in Nederland dan ook geen sinecure. Huisvestingsorganisaties moeten aan strikte eisen voldoen en dienen te beschikken over alle benodigde vergunningen om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. KAFRA Housing ondersteunt dit. Specifiek voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn twee soorten vergunningen van belang: de omgevingsvergunning en de exploitatievergunning.

Omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Wat er met bepaalde ruimte binnen een gemeente mag gebeuren, bijvoorbeeld of hier winkels mogen komen of er mensen gehuisvest kunnen worden, wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een bepaald gebied of gebouw worden vastgelegd.

Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Want om arbeidsmigranten te mogen huisvesten, moet dit toegestaan zijn binnen het bestemmingsplan. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten dient de bestemming ‘wonen’ of ‘logies’ te gelden. Vooral wanneer bestaande gebouwen worden getransformeerd naar huisvestingslocaties, is het belangrijk de bestemming te controleren. Vaak is dit namelijk niet mogelijk binnen de geldende bestemming, omdat deze alleen ‘werken’ als bestemming toestaat. Indien huisvesting van arbeidsmigranten binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is, kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden aangevraagd om huisvesting tóch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is als het ware een officiële toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Zie voor meer informatie de omgevingsvergunning de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Specifiek voor tijdelijke huisvestingslocaties is dit waardevol, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

Exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Om huisvesting voor arbeidsmigranten te organiseren, vereisen sommige gemeenten nog een tweede vergunning: een exploitatievergunning. De exploitatievergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt door deze gemeenten geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de exploitatievergunning staan voorwaarden die te maken hebben met het gebouw en de exploitant. Ook worden vaak voorwaarden c.q. normen opgenomen met betrekking tot service, beheer en/of communicatie. De exploitatievergunning wordt door gemeenten gebruikt om de woonomstandigheden van de bewoners (arbeidsmigranten) te borgen en ervoor te zorgen dat de mogelijke overlast voor de omgeving minimaal is.

KAFRA Housing zet nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting

Het is hoog tijd werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten en andere urgent woningzoekenden om het woningtekort tegen te gaan. KAFRA Housing zet daarom in op het realiseren van tijdelijke huisvesting. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse unieke woonconcepten ontwikkeld, zoals KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze locaties kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren.

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.