De leegstand van vastgoed is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door het hele land staan inmiddels miljoenen  vierkante meters aan winkels, kantoren en andere panden leeg. Doordat consumenten steeds meer online winkelen stijgt bijvoorbeeld de leegstand van winkels. Ook kantoren komen steeds vaker leeg te staan. Dit wordt versterkt door de Coronacrisis, want door het vele thuiswerken hebben bedrijven minder behoefte aan kantoorruimte en komen nog meer kantoren leeg te staan. Leegstaande panden vormen niet alleen een forse kostenpost, maar verminderen ook de leefbaarheid van de omgeving en hebben een negatief effect op het lokale bestemmingsklimaat.

Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woonruimte. Renovatie van leegstaande panden om deze weer leefbaar te maken en geschikt te maken voor woningen is daarom een mogelijke oplossing om beide uitdagingen aan te pakken. Wilt u als gemeente, vastgoedeigenaar of projectontwikkelaar een leegstaand pand geschikt maken voor (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u helpen!

Renovatie van panden om woningtekort aan te pakken

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningtekort bedraagt inmiddels 330.000 woningen en veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen hierdoor geen geschikte woning vinden. Ook is er een toenemend tekort aan indicatief 120.000 tot 150.000 goede verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten.  Woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Er wordt vooral gedacht aan nieuwbouw, maar ook transformatie van bestaande panden  is een kansrijke manier om nieuwe woningen te realiseren. Bestaande panden die niet meer in optimale staat verkeren, kunnen worden gerenoveerd en vervolgens geschikt gemaakt voor bewoning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voormalige kantoren, maar ook aan zorginstellingen, kerken en kloosters die niet meer in gebruik zijn. Deze panden kunnen worden gerenoveerd en hierin kunnen bijvoorbeeld studio’s of appartementen worden ontwikkeld voor studenten, starters, arbeidsmigranten en/of senioren.

De renovatie van bestaande panden door deze geschikt te maken voor huisvesting is voor veel panden een aantrekkelijke optie. Afgeschreven of leegstaande panden krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming en blijven daarmee behouden voor de lokale omgeving. Zij worden niet alleen in hun oude glorie hersteld, maar zij krijgen ook een nieuwe, waardevolle gebruiksfunctie en stimuleren de dynamiek in de lokale omgeving.

KAFRA Housing zet in op renovatie van panden

KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne oplossingen voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en heeft de ambitie de komende 5 jaar goede huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren. Hiervoor heeft KAFRA diverse huisvestingsoplossingen ontwikkeld. Om optimaal in te spelen op de lokale situatie, wordt per situatie gekeken welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is. KAFRA Housing gaat in gesprek over de lokale situatie en de wensen van gemeenten, bewoners, omwonenden en andere stakeholders en ontwikkelt op basis daarvan de beste oplossing voor de lokale situatie. Eén van de oplossingen van KAFRA is de transformatie en renovatie van panden.

 

Succesvolle renovatie: THP Blitterswijck

Een succesvol voorbeeld van renovatie door KAFRA Housing is THP Blitterswijck. In de gemeente Venray heeft KAFRA Housing samen met de gemeente, omwonenden en andere stakeholders recreatiepark Het Roekenbosch met succes getransformeerd tot een tijdelijk verblijf voor arbeidsmigranten en andere urgent woningzoekenden. De helft van de huidige 224 vakantiewoningen op het recreatiepark werd recent opgeknapt en deze woningen worden momenteel gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten (57 vakantiewoningen) en urgent woningzoekenden (44 vakantiewoningen). Het park krijgt haar waardevolle functie terug, verloedering wordt tegengegaan en de bewoners krijgen snel toegang tot geschikte huisvesting.

De komende 10 jaar verzorgt KAFRA, samen met andere partners het beheer over Het Roekenbosch. De 57 woningen voor in totaal 250 arbeidsmigranten worden actief beheerd door professionele Welfare Officers. Er gelden heldere huisregels, de bewoners worden intensief begeleid en er is veelvuldig contact met omwonenden, de gemeente en de klankbordgroep.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.