10 september 2018

Column CEO Frank van Gool in Flexmarkt

Geregeld levert Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force een bijdrage aan vakblad Flexmarkt. Iedere maand schrijft Flexmarkt over de laatste markttrends en zoomt in op wet- en regelgeving, ondernemerschap, flexwerkers en branchecijfers. De artikelen worden ondersteund door analyse en duiding en er komen best practices aan bod.

In de vorm van een column geeft Frank van Gool zijn visie en die van OTTO Work Force op bepaalde onderwerpen. In de editie van augustus 2018 gaat de column over huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland.

‘Not in my backyard’

Het belang van de arbeidsmigrant voor onze economie en welvaart is nog steeds te onbekend. Afgelopen maand publiceerde de ABU het SEO-rapport, waaruit blijkt dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor onze economie. Ze leverden in 2015 een bijdrage aan ons nationaal inkomen van 9 miljard euro per jaar. Inmiddels zijn er ruim 400 duizend arbeidsmigranten in Nederland werkzaam. Deze mensen leveren een positieve bijdrage aan onze staatskas van zo’n 1,2 miljard euro. Terwijl ze lokaal ook nog ruim 1 miljard euro (2600 euro per persoon) besteden.

En wij Nederlanders denken natuurlijk dat al deze arbeidsmigranten in het thuisland staan te popelen om naar Nederland te komen. Niets is minder waar. Slechts negen procent van de potentiële arbeidsmigranten heeft interesse om naar Nederland te komen. Veel liever gaat men naar Duitsland (33 procent), waar de reistijd naar het thuisland veel korter is. Maar waar ook de salarissen en secundaire voorwaarden, zoals kinderbijslag en contracten veel beter zijn. Op de tweede plaats komt Engeland, omdat communicatie in de Engelse taal gemakkelijker is en men de taal ook kan verbeteren. En voor Nederland komt dan nog Noorwegen met 11 procent, omdat de salarissen daar veel hoger zijn dan in Nederland.

Tijd dus voor een charmeoffensief om de arbeidsmigrant naar Nederland te halen. Dan helpt de negatieve discussie over waar hij kan wonen niet. We zijn het er allemaal over eens dat arbeidsmigranten goede huisvesting verdienen. het mag niet minder zijn dan voor de Nederlanders. Maar het mag ook niet in mijn omgeving. Dit ‘NIMBY-effect’ (not in my backyard) zie je dagelijks terug in de media. Daar waar goede plannen worden geïnitieerd, boort de buurt deze snel de grond in. Protestgroepen worden opgericht en tientallen zienswijzen vertragen of torpederen het proces voor de realisatie van goede huisvesting.

Terwijl men niet in de gaten heeft dat deze initiatieven meestal de oplossing zijn om ongewenste situaties te verminderen of te voorkomen. Soms krijg ik het gevoel dat we het niet over hardwerkende, gemotiveerde arbeidsmigranten hebben die een grote bijdrage aan onze economie leveren, maar over melaatsen die we niet in onze omgeving moeten verdragen. Ik herinner de mensen er dan ook aan dat onze meest welvarende tijd uit de geschiedenis, de Gouden Eeuw, ontstaan is door de bijdrage en enorme inzet van, jawel: arbeidsmigranten.

Gelukkig zijn er mondjesmaat initiatieven gerealiseerd met ondersteuning van gemeentes. Zo hebben wij afgelopen maand in Waalwijk een nieuw arbeidsmigranten-complex geopend voor vierhonderd arbeidsmigranten, die hier kort verblijven. Het complex bestaat uit honderd tweepersoons- en vijftig vierpersoons-studio’s. Gerealiseerd in een bouwtijd van zes maanden. Geen verkeerd woord uit de omgeving en ook de hele gemeenteraad is positief. Hier is het belang van arbeidsmigranten herkend en geaccepteerd. Zo kan het dus ook!

Download hier de PDF versie van de column in Flexmarkt. Of klik hier voor de website van Flexmarkt om een abonnement te nemen op het vakblad.