11 oktober 2019

Het CBS voorziet voor volgend jaar de bouw van ruim tweeduizend nieuwe woningen in Limburg. De komende 25 jaar zal dat aantal elk jaar blijven dalen, totdat er in 2035 nog geen honderd nieuwe woningen per jaar bijkomen in onze provincie.

Grote gemeenten

Landelijk is de verwachting dat de groei in de woningvoorraad het komende jaar nog toeneemt. Na 2020 zet de daling in mede onder invloed van de afname van de groei van het aantal huishoudens. In het onderzoek naar de woningbouwveronderstellingen op gemeentelijk niveau is gebruik gemaakt van gemeentelijke en provinciale kennis en expertise. Ook in de grote gemeenten met 100 duizend of meer inwoners zet na 2021 een daling in, eerst in een snel tempo en daarna in een rustiger tempo. Voor de rest van Nederland wordt verondersteld dat, na een redelijk stabiele netto woningbouw, vanaf 2020 een daling inzet. Dit betekent dat de huishoudensgroei en daarmee ook de bevolkingsgroei in de toekomst gaat concentreren in de grote gemeenten.

Woningen arbeidsmigranten

Een van de onderzochte gemeenten, Peel en Maas, sprak ook eerder de ambitie uit er alles aan te gaan doen om arbeidsmigranten te verleiden zich blijvend in de gemeente te vestigen. In de gemeente zijn er nu 3400 werkzaam. De verwachting is dat het aantal dat zich inschrijft bij de gemeente jaarlijks met 80 tot 100 toeneemt. Dat betekent dat er jaarlijks behoefte is aan 30 tot 40 extra woningen voor migranten.

Een andere trend die zich voordoet om de tijdelijke tekorten op gebied van woningbouw op te vangen is de containerwoning. Flex- en compactwonen lijkt het nieuwe normaal te worden. Tijdelijke woonruimte voor met name starters, hulpbehoevende senioren, arbeidsmigranten of als vakantieverblijf. De markt speelt gretig in op de circulaire woontrend. Containerwoningen waren vroeger vooral een teken van armoede. Ze werden gebruikt in tijden van grote woningnood, als asowoning of als goedkope studentenhuisvesting. Geschakeld en gestapeld vormden ze flatjes van oersaai en lelijk staal. De laatste jaren heeft de containerwoning echter een verbluffende metamorfose ondergaan. Mede als gevolg van de veranderde woonwensen. Zo is ze geëvolueerd in een tijdelijke, super trendy designwoning. Luxe in eenvoud, budgetvriendelijk bovendien. Een trend waar ook KAFRA Housing op in speelt.

Huisvestingsoplossingen KAFRA Housing

KAFRA Housing ontwikkelt en realiseert woningen welke gebouwd zijn met duurzame en recyclebare (cradle-to-cradle) materialen. Daarnaast is de energievoorziening gasloos en grotendeels afkomstig van zonnepanelen (energieneutraal). KAFRA biedt drie innovatieve tijdelijke huisvestingsconcepten: Labour Hotels, Mobile Homes en Transformatie. Zowel de Labour Hotels en Mobile Homes zijn containerwoningen van alle luxe voorzien. Zo zijn de Labour Hotels moderne modulaire woon- en studiocomplexen. Labour Hotels bestaan uit losse elementen, zijn daardoor snel realiseerbaar en kunnen bovendien op andere locaties, ook dichtbij bedrijventerreinen, heropgebouwd worden. Mobile Homes daarentegen zijn mobiele woningen die eenvoudig te (ver)plaatsen zijn en een park kan al binnen drie tot zes maanden volledig operationeel zijn.