Arbeidsmigranten nemen niet langer genoegen met slechte omstandigheden

Op de huisvesting van arbeidsmigranten rust al jaren een taboe. Overheden, werkgevers en de media met hun afwerende houding hier aan bijgedragen. Sinds de jaren tachtig komt er vanuit Oost-Europa een continue stroom tijdelijke arbeidskrachten, vooral Polen. Per jaar gaat het om ongeveer 400.000 meestal jonge mensen die gemiddeld twee jaar in Nederland blijven. Er worden onvoldoende accommodaties voor hen gebouwd, waardoor ze vaak zijn aangewezen op goedkope woningen en verouderde vakantieparken. Veel misstanden, van onvolwaardige en onverantwoorde huisvesting, is zichtbaar in de huizenmarkt voor arbeidsmigranten. Zonder beheer en zonder dat iemand hen leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Soms heeft die verwaarlozing overlast tot gevolg. Volgens Thönissen is er meer aandacht nodig voor het welzijn van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economische groei,  daarom is het belangrijk dat we goed voor hen zorgen.

Grootschalige huisvesting biedt oplossing

“De woningmarkt raakt uit balans”, zegt makelaar Ramon Stoffer. “Vooral in de goedkopere wijken zijn sommige straten voor de helft Pools. Veel mensen kiezen ervoor hun huis niet meer te verkopen, maar aan deze groep te verhuren. Dat levert meer op.” Volgens makelaar Stoffer moet je onderscheid maken tussen arbeidsmigranten die alleen komen om geld te verdienen en zij die willen blijven. “Waar de eerste groep (short stay arbeidsmigranten), geen ambities heeft om te integreren en gebaat is bij de parken, gaat de tweede groep (mid-stay arbeidsmigranten) op zoek naar een eigen woning. De kinderen gaan naar een Nederlandse school en de integratie loopt als vanzelf.”

Voor de short-stay arbeidsmigranten biedt grootschalige huisvesting dé oplossing. Iets wat ook KAFRA Housing ambieert. Dit zorgt voor minder druk op de woonwijken, waardoor de kansen voor lokale woningzoekenden op een woning groter worden. KAFRA ziet (grootschalige) huisvestingslocaties gelegen aan de rand van bedrijventreinen als dé oplossing. Daarnaast beperkt een huisvestingslocatie aan de rand van een bedrijventerrein het woon-werk verkeer van de arbeidsmigrant. Ook is het alleen mogelijk bij grootschalige woonlocaties om ontspanningsfaciliteiten, basic food supplies en 24/7 service en beheer te bieden. Hierdoor wordt nogmaals bevestigd dat huisvesting op grote schaal beter werkt.