KaFra Housing opent woonlocatie voor internationale medewerkers in Bleiswijk

BLEISWIJK – KaFra Housing, een van de grootste ontwikkelaars van innovatie woonconcepten in Nederland, opent vandaag drie woontorens in Bleiswijk. Het appartementencomplex aan de Violierenweg voorziet 256 internationale medewerkers, die overwegend in Lansingerland of de omgeving werken, van een fatsoenlijke plek om te wonen.

De woonlocatie aan de Violierenweg biedt bewoners volledig ingerichte appartementen en studio’s. Daarin hebben alle bewoners een eigen slaapkamer en worden de keuken, woonkamer en badkamer per 4 of 2 personen gedeeld. De woningen zijn ‘Roemer-proof’ en voldoen ruimschoots aan de eisen van de Stichting Normering Flexwonen. Op de locatie zijn  Welfare Officers 24/7 aanwezig. Zij spreken de taal van de bewoners, zijn verantwoordelijk voor hun welbevinden en fungeren als eerste aanspreekpunt voor de omgeving.

Er zijn verschillende faciliteiten voor ontspanning in en rondom de woonlocatie aanwezig waar de bewoners gebruikmaken van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een fitness- en recreatieruimtes, basketbalveld en tennistafels

De KaFra Towers zijn gasloos, volledig elektrisch, hebben zonnepanelen en zijn duurzaam gebouwd. Reistijden zijn geminimaliseerd omdat de locatie dicht bij het industrieterrein ligt waar het gros van de bewoners werkt.

Frank van Gool, medeoprichter van KaFra Housing, is trots op de nieuwe locatie. “In de gemeente Lansingerland werken veel internationale medewerkers die onze supermarkten bevoorraden en die onze pakketjes inpakken. Wij zijn blij dat we deze hardwerkende mensen in samenwerking met de gemeente nu van fatsoenlijke huisvesting kunnen voorzien.”

Tijdelijke woningen

Nederland kampt met een groot tekort aan geschikte huisvesting voor specifieke doelgroepen zoals internationale medewerkers en vluchtelingen. KaFra Housing ontwikkelt, realiseert en exploiteert innovatieve woonconcepten die dit probleem het hoofd kunnen bieden. Door in te zetten op tijdelijke huisvesting voor doelgroepen zoals internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden kunnen deze mensen razendsnel gehuisvest worden, zonder dat de reguliere woningmarkt daaronder lijdt. Het is daarom de ideale oplossing voor gemeenten die nu worstelen met woningtekorten. Iedereen verdient immers een veilige en goede plek om te kunnen wonen.

KaFra Housing

In ons land worden naar schatting 45.000 verkamerde woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke internationale medewerkers, omdat er grote lokale woningtekorten zijn. KaFra Housing biedt een alternatief met unieke woonconcepten. De flexwoningen zijn ook geschikt voor andere (tijdelijke) doelgroepen zoals starters, statushouders en urgent woningzoekenden. Hierin staat de begeleiding van de bewoners en het contact met de omgeving centraal. KaFra Housing heeft inmiddels negentien accommodaties succesvol gerealiseerd voor ruim 4.500 tijdelijke bewoners.

De volgende locatie van KaFra Housing wordt in Etten-Leur geopend. De organisatie maakt de precieze datum op een later moment bekend.