Als eigenaar van bouwgrond heeft u in Utrecht verschillende mogelijkheden. Het is aan te bevelen om u eerst goed te oriënteren op kavels, locaties en bestemmingsplannen. Een van de mogelijkheden voor uw bouwkavel in Utrecht is er een tijdelijke huisvestingslocatie voor urgent woningzoekenden van te maken. Het woningtekort in Nederland is de afgelopen jaren immers opgelopen tot ruim 315.000 woningen. Om dit woningtekort op te lossen moeten er de komende tien jaar liefst 845.000 woningen gebouwd worden. Er zijn in Nederland genoeg geschikte bouwkavels waar (tijdelijke) woningen op gerealiseerd kunnen worden. Ook Utrecht beschikt over bouwkavels, echter blijkt het bouwen van tijdelijke woningen makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdrovende (vergunning)procedures, ongeschikte grondposities, weerstand van buurtbewoners en het vasthouden aan traditionele woningoplossingen belemmeren het om werk te maken van woningbouw. Om dit tekort van woningtekort aan te pakken is nieuwbouw en/of transformatie van bestaande gebouwen noodzakelijk. Wilt u als grondbezitter een bouwkavel in Utrecht beschikbaar stellen voor de bouw van (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u daarbij helpen.

Bouwkavels Utrecht beschikbaar maken voor tijdelijke huisvesting

Voor het bieden van tijdelijke huisvesting speelt het bestemmingsplan een belangrijke rol. In het bestemmingsplan dient namelijk een woonfunctie of logiesfunctie opgenomen te zijn. Dit geldt bij zowel nieuwbouw van tijdelijke huisvesting als bij transformatie van bestaande gebouwen. Bij transformatie van bestaande gebouwen dient de huidige bestemming van deze gebouwen onderzocht te worden. Voor deze gebouwen geldt vaak de bestemming ‘werken’ en dat betekent dat er binnen de geldende bestemming geen huisvesting mogelijk is. Wanneer tijdelijke huisvesting niet mogelijk is binnen het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting worden aangevraagd om huisvesting toch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is een formele toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan.

Moderne huisvestingsvormen voor bouwkavels in Utrecht

Er zijn verschillende mogelijkheden en huisvestingsvormen voor de realisatie van tijdelijke woningen. Per gemeente verschilt de omvang van het woningtekort en de doelgroep die het hardst getroffen wordt door dit tekort. Dit kunnen starters of studenten zijn maar ook arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de regio. Deze lokale wensen en behoeften bepalen welke huisvestingsvorm juist is voor de lokale situatie en gemeente. KAFRA heeft hiervoor verschillende moderne huisvestingsconcepten ontwikkeld. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dankzij haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die bouwkavels in Utrecht bieden. Denk bijvoorbeeld aan een KAFRA TOWER op een kleine bouwkavel of een grootschalig Mobile Home Parc op grotere bouwkavels in Utrecht. Voor deze huisvestingconcepten zijn slechts tijdelijke omgevingsvergunningen nodig waardoor er snel gebouwd kan worden.

Tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten op bouwkavels in Utrecht

Een van de doelgroepen waar KAFRA Housing zich hard voor maakt zijn arbeidsmigranten. Het (tijdelijk) huisvesten van arbeidsmigranten blijft in Nederland een grote uitdaging. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel een landelijk tekort is aan indicatief 150.000 goede verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. Het tekort is ook in Utrecht snel opgelopen, naar indicatief 10.000 bedden. Dit leidt tot schrijnende situaties zoals huisvesting op grote afstand, huisvesting onder onmenselijke omstandigheden en oplopende huurprijzen in woonwijken. Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de Utrechters er geen bezwaar tegen heeft als arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen. Men vindt met name dat arbeidsmigranten “net als Nederlanders gehuisvest moeten worden”, daarbij dezelfde rechten en plichten hebben en dat ze betaalbare, fatsoenlijke huisvesting verdienen. Dit vertaalt zich ook door in hun voorkeur voor huisvestingsvorm, want zij geven overwegend de voorkeur aan kleinschalige huisvesting in woonwijken of stadskernen (32,9%) of kleinschalige huisvesting aan de rand van een dorp of stad (14,3%). KAFRA gaat daarom actief in gesprek met directe stakeholders uit de omgeving, zoals de gemeente, de grondeigenaar en buurtgenoten, om samen de meest geschikte lokale oplossingen te ontwikkelen.

Beschikt u over geschikte bouwkavels in Utrecht voor de realisatie van tijdelijke huisvestingslocaties en wilt u samen met KAFRA nieuwe huisvestingslocaties ontwikkelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.