27 september 2019

Inmiddels verblijven er bijna 500.000 – vooral Oost-Europese – arbeidsmigranten in Nederland. Gezien de groeiende economie en toenemende arbeidskrapte in Nederland is de verwachting dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen. Uit een inventarisatie van Expertisecentrum Flexwonen blijkt dat het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa dit jaar verder oploopt naar 120.000 tot 150.000 plaatsen.

In 2017 waren er nog zo’n 100.000 plekken te weinig. Door de groeiende economie en de verhitte woningmarkt is het tekort verder opgelopen. Hoewel er momenteel een plan in uitvoering (verbonden aan de ondertekende intentieverklaring Nationale Verklaring EU-Arbeidsmigranten) is om 30.000 extra verblijfsplaatsen te realiseren, zijn er – gezien de verwachte groei – nog een substantieel groter aantal nodig. Het is noodzakelijk het nijpende tekort aan huisvestingsplaatsen aan te pakken, omdat dit kan leiden tot problemen zoals slechte of onveilige huisvesting, (uitbuiting)praktijken met huisjesmelkers en overlast voor buurtbewoners.

Meer bestuurlijke aandacht voor geschikte huisvesting

De huisvesting van arbeidsmigranten is een onderwerp dat de afgelopen tijd bestuurlijk Nederland veel heeft beziggehouden. Nadat een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer de urgentie van het vraagstuk benadrukte nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken de regie op het huisvestingsdossier, door samen met lagere overheden, huisvesters, werkgevers- en werknemersorganisaties aan oplossingen te werken. Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor de huisvesting niet uitsluitend bij de betreffende werkgevers ligt, of bij de gemeenten waar het verblijf zich concentreert. Samenwerking tussen publiek en privaat en intergemeentelijke samenwerking, om zowel de lusten als de lasten van de arbeidsmigratie te delen, zijn een must, maar niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Leefbaarheid woonwijken belangrijker dan fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten

Ondanks dat er een structureel tekort is van landelijk tot wel 150.000 geschikte verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten, stellen steeds meer gemeenten het fatsoenlijk kunnen huisvesten van arbeidsmigranten ondergeschikt aan de leefbaarheid van woonwijken en -kernen. De argumentatie hierbij is dat het toenemend aantal in een gemeente woonachtige arbeidsmigranten – soms tot wel 10% van de lokale inwoneraantal – dusdanig groot is dat dit de leefbaarheid van woonwijken en -kernen teveel aantast. Hoewel leefbaarheid van woonwijken en -kernen een logische gemeentelijk speerpunt kan zijn, is er vanuit de markt commentaar op deze gemeenten omdat zij geen fatsoenlijk alternatief bieden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De boodschap vanuit de markt is: eerst moeten gemeenten met oplossingen komen voordat ze gaan handhaven. Wanneer ingezoomd wordt op de werklocatie van arbeidsmigranten blijkt ook dat veel migranten regelmatig meer dan een uur moeten reizen naar hun werk. Dit impliceert dat er ook beperkte aantrekkelijke woongelegenheden zijn voor arbeidsmigranten dicht bij hun werklocatie. Dit betekent ook dat gemeenten dicht bij de werklocatie hun rol niet altijd pakken.

Oplossingsrichtingen huisvesting arbeidsmigranten

De huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten moet met prioriteit opgepakt worden, wil Nederland haar economie, arbeidsmarkt en (lokale) maatschappij op peil houden. Werkgevers, gemeenten en arbeidsmigranten zijn alle drie gedupeerden van de situatie, en gezamenlijk kunnen zij de oplossing bieden. KAFRA Housing pakt het kwantitatieve én kwalitatieve tekort aan door innovatieve huisvestingsconcepten voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren en exploiteren. Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is, is afhankelijk van de lokale situatie en de aanwezige mogelijkheden. KAFRA Housing biedt daarom drie verschillende huisvestingsoplossingen om in te spelen op de lokale wensen en behoeften: Labour Hotels, Mobile Homes en renovatie van bestaande bouw.

KAFRA neemt het regisseursschap binnen de hele keten en ontzorgt de klant over de gehele cyclus; vanaf behoefte aan arbeidsmigranten tot en met fatsoenlijke huisvesting, service en beheer en stakeholdermanagement. Met haar unieke concept Living-as-a-Service zet zij de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Het geeft invulling aan de gehele wooncyclus van een arbeidsmigrant, waarbij het stuurt op realisatie en ontwikkeling van kwalitatieve faciliteiten, sociale activiteiten zoals educatie en integratie en optimale inkleuring van woon-werkverkeer. Daarnaast staat KAFRA als regisseur in continu contact met haar omgeving: de werkgever, de arbeidsmigrant, de lokale overheidsdiensten en buurtgenoten. Daarmee stuurt KAFRA op een optimale cohesie rondom de tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten.

Dankzij haar unieke, innovatieve huisvestingsoplossingen zet KAFRA een nieuwe standaard in de huisvesting van deze doelgroep. Alle woningen zijn state-of-the-art, volledig en smaakvol ingericht en van alle gemakken en faciliteiten voorzien. Bovendien wordt de standaard continue verbeterd door de kwaliteit van haar woningen en bijbehorende dienstverlening voortdurend te optimaliseren.

Benieuwd hoe onze huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten eruit zien? Bekijk dan onze huidige projecten of neem contact met ons op.