Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) moeten gemeenten een bestemmingsplan vaststellen voor hun grondgebied. Maar wat is een bestemmingsplan? Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. Hierin wordt allereerst vastgelegd welke functies waar zijn toegestaan, denk daarbij aan een woonfunctie, logiesfunctie, werkfunctie etc. Een bestemmingsplan legt aldus vast wat er met bepaalde ruimte binnen een gemeente mag gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de vraag of hier kantoren mogen komen of dat er mensen gehuisvest kunnen worden.

Schrijnend tekort aan geschikte woningen

Nederland kampt immers met een schrijnend tekort aan geschikte woningen. Het woningtekort is de afgelopen jaren snel opgelopen tot ruim 315.000 woningen. Om dit woningtekort aan te pakken moeten er de komende tien jaar liefst 845.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Daarbij is er vooral een tekort aan woningen voor tijdelijk verblijf, ook wel “flexwoningen” genoemd. De behoefte aan tijdelijke woningen is groot en zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Dit komt onder meer door de algemene tendens van flexibilisering in de samenleving en de groei van het aantal ‘nieuwkomers’ op de huurmarkt, want arbeidsmigranten, studenten, expats en andere urgent woningzoekenden staan te dringen om een woning.

Bestemmingsplan bepaalt mogelijkheden ruimte

Om dit tekort aan tijdelijke huisvesting voor urgent woningzoekenden aan te pakken, is zowel nieuwbouw als transformatie van bestaande gebouwen noodzakelijk. Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij huisvesting. Want om tijdelijke huisvesting te organiseren, moet dit zijn toegestaan. Voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, studenten, expats of andere urgent woningzoekenden dient een woonfunctie of logiesfunctie in het bestemmingsplan opgenomen te zijn. Dit geldt zowel bij nieuwbouw van tijdelijke huisvesting als bij de transformatie van bestaande gebouwen. Vooral wanneer bestaande gebouwen (zoals voormalige kantoren, kloosters of zorginstellingen) worden getransformeerd naar huisvestingslocaties, is het belangrijk de bestemming te controleren. Vaak is huisvesting immers niet mogelijk binnen de geldende bestemming, omdat deze bijvoorbeeld alleen ‘werken’ als bestemming toestaat.

Tijdelijke omgevingsvergunning

Indien tijdelijke huisvesting binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is, kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning worden aangevraagd om tijdelijke huisvesting tóch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is als het ware een officiële toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Meer informatie over de omgevingsvergunning is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Specifiek voor tijdelijke huisvestingslocaties is dit waardevol, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

KAFRA Housing kijkt met u naar passende mogelijkheden binnen bestemmingsplan

KAFRA Housing is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van innovatieve oplossingen voor de tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen, passend bij de lokale mogelijkheden en behoeften. KAFRA heeft inmiddels al verschillende innovatieve tijdelijke huisvestingsconcepten ontwikkeld, zoals KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze huisvestingsconcepten kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren.

Wilt u samen met ons kijken welke huisvestingsoplossingen passen bij het bestemmingsplan in uw gemeente? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.