18 april 2018

Frank van Gool: Snelle oplossing huisvesting arbeidsmigranten nodig

Nieuwe oproep arbeidsbemiddelaar aan gemeenten om samen te werken

Kwalitatief goede en betaalbare huisvesting is noodzakelijk om verdere escalaties op de woningmarkt en mogelijke overlast door arbeidsmigranten te voorkomen. Dat blijkt uit een informatiememorandum dat in opdracht van OTTO Work Force is opgesteld door onderzoeksbureau Bluehub. De uitkomst van het onderzoek, wat ook aantoont dat arbeidsmigranten in Nederland heel hard nodig zijn, is voor OTTO Work Force-CEO Frank van Gool reden om Nederlandse gemeenten nogmaals op te roepen om samen te kijken naar een oplossing, die er wat hem betreft wel degelijk is.

De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de aanpak van overlast door ongewenste huisvesting van arbeidsmigranten. Zo willen vier Nederlandse gemeenten een maximum stellen aan het aantal Oost-Europeanen in een woning en de instroom van arbeidsmigranten beperken. Omdat uit het onderzoek van Bluehub blijkt dat arbeidsmigranten ook de komende jaren heel hard nodig blijven, vindt OTTO Work Force-CEO Frank van Gool dat de maatregelen de kern van het probleem niet aanpakken. “Het heeft geen zin om ongewenste situaties te gaan verbieden als er geen goede alternatieven voorhanden zijn. Omdat de arbeidsmigranten toch ergens moeten wonen, wordt de druk hiermee op de lokale woningmarkt zodanig opgevoerd dat er voor de lokale bevolking steeds minder huisvesting beschikbaar is of veel te duur wordt.”

Frank van Gool roept de Nederlandse gemeenten naar aanleiding van het informatiereferendum nogmaals op om de huisvestingsproblematiek in de kern aan te pakken. “De sleutel voor de oplossingen ligt hiervoor bij de gemeenten door locaties aan de rand van woonkernen of industriegebieden voor tijdelijke huisvesting direct beschikbaar te stellen,” stelt hij. “Als een gemeente de noodzaak inziet en voldoende lef heeft om de huisvestingsproblematiek aan te pakken, kunnen tijdelijke bestemminsplanwijzigingen binnen drie maanden gerealiseerd worden en de daarbij behorende oplossingen in zes maanden. Deze oplossingen kunnen eveneens gebruikt worden voor urgent woningzoekenden. De overlast en ongewenste druk op de lokale woningmarkt kunnen dan snel tot het verleden behoren.”

Het informatiememorandum, wat vandaag naar alle Nederlandse gemeenteraadsleden wordt gestuurd, bevat naast gegevens over het belang van arbeidsmigranten en hun positie in Nederland ook uitgewerkte oplossingen voor (tijdelijke) huisvesting. In een begeleidende brief nodigt Frank van Gool vertegenwoordigers van de gemeenten uit om hierover in gesprek te gaan.