De weerstand tegen arbeidsmigranten is sinds 2015 kleiner geworden. Dat heeft te maken met de omslag in het economisch klimaat. De angst dat arbeidsmigranten banen inpikken is met de daling van de werkloosheid danig verminderd.
Dat stelt bestuurvoorzitter Frank van Gool van uitzendbureau Otto Work Force, dat veel werknemers uit Midden- en Oost-Europa haalt. Van Gool heeft de conclusies van extern onderzoek dinsdag aangeboden aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Hugo de Jonge

De bevindingen stroken met het jongste opinieonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Die laten eveneens zien dat de zorgen over immigratie en integratie sinds het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis in 2015 scherp zijn gedaald, al zijn ze niet uitgesplitst naar aard en herkomst van de migranten.
De politieke discussie lijkt zich mede onder druk van PVV en Forum voor de Democratie in omgekeerde richting te bewegen en nu ook de regeringscoalitie in tweeën te splijten. Afgelopen weekeinde pleitte CDA-minister en mogelijk toekomstig partijleider Hugo de Jonge voor een bovengrens aan het aantal arbeidsmigranten. In december kwamen coalitiegenoot ChristenUnie en oppositiepartij SP al met een gezamenlijk actieplan om de komst van arbeidsmigranten te reguleren.

Brexit

Volgens CU-voorman Gerrit-Jan Segers kijkt de partij van Koolmees, D66, ‘veel te rooskleurig’ naar arbeidsmigratie. Buitenlandse werknemers zouden Nederlanders in de WW en de bijstand duwen en zo het draagvlak voor de Europese Unie in gevaar brengen. Het EU-verdrag garandeert het vrije verkeer van werknemers. Segers beschouwt dat — niet als enige — als een belangrijke reden voor de brexit.
Het onderzoek, dat het aflopen jaar is uitgevoerd door Martkeffect en Peil.nl, laat daarentegen zien dat het draagvlak voor arbeidsmigranten groter is geworden. Bijna de helft (45%) van de Nederlanders vindt het een goede zaak dat er arbeidsmigranten zijn. Vier jaar eerder, toen Nederland nog uit de economische dip kroop en de vluchtelingencrisis in de Middellandse Zee veel onrust rond migratie veroorzaakte, was dat 38%. Het percentage positieve reacties stijgt tot 48 als respondenten verteld wordt dat de vergrijzing tot krapte op de arbeidsmarkt leidt. Volgens de onderzoekers is dat een stijging van 12% ten opzichte van 2015.

Slecht aangepast

Volgens de Sociale Staat van Nederland 2019 van het SCP zijn zorgen over migratie en integratie — dus niet alleen arbeidsmigratie — sinds een piek van 65% in 2016 ongeveer gehalveerd, al blijft een veelgehoorde klacht dat nieuwkomers zich onvoldoende aanpassen. De manier waarop we met elkaar omgaan, is nu echter de voornaamste zorg van de Nederlandse burger.
Volgens Bart Verlegh van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten, een nieuw initiatief van Otto Workforce, laat het onderzoek zien dat de directe angst voor verdringing door buitenlandse werknemers minder groot is dan in 2015. ‘Bovendien hebben steeds meer mensen op de werkvloer of in hun buurt te maken met arbeidsmigranten. Dat heeft hun mening positief beïnvloed, al zijn we er nog niet. Een groot aantal mensen vindt nog steeds dat arbeidsmigranten slecht zijn geïntegreerd.’

Verdringing

Met 56% is dat aantal wel kleiner dan in 2015, toen twee derde dit nog aangaf. Steen des aanstoots is vaak het feit dat ze geen Nederlands spreken. Het aantal mensen dat klaagt dat goedkope migranten Nederlandse werknemers verdringen is gedaald van 57% naar 37%. Volgens Verlegh is de acceptatie groter naarmate men meer arbeidsmigranten in de naaste omgeving tegenkomt.

Lees hier het hele artikel op de website van het Financieel Dagblad.