Nederlandse economie kan niet (meer) zonder arbeidsmigranten!

Arbeidsmigranten zijn cruciaal om de Nederlandse economie en welvaart op peil te houden. Zonder arbeidsmigranten die, vooral uit Midden- en Oost-Europa en Azië, naar Nederland komen om tijdelijk te werken, zou onze economie er niet zo rooskleurig voor staan. Want vele sectoren staan te springen om personeel en kunnen niet zonder arbeidsmigranten om aan de vraag te voldoen. Onder meer de logistiek, industrie en land- en tuinbouw drijven tegenwoordig op de inzet van arbeidsmigranten. Het belang van arbeidsmigranten wordt tegenwoordig dan ook steeds meer bevestigd. Enerzijds door economisch onderzoek, maar anderzijds groeit ook de bewustwording in de samenleving.

Personeelstekort versnelt groei aantal arbeidsmigranten

Sinds het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa (o.a. Polen in 2007 en Bulgarije en Roemenië in 2014) is het aantal arbeidsmigranten in Nederland sterk gegroeid. Uit onderzoek blijkt dat er in 2016 al bijna 400.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief waren in Nederland. Gezamenlijk vervulden zij liefst 514.000 banen, wat neerkomt op bijna 5% van het totaal aantal banen in Nederland! Arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in sectoren zoals de land- en tuinbouw, logistiek, industrie en zakelijke dienstverlening.