VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie van Nederland, publiceerde een uitgebreid artikel in haar opinieblad (Forum) over de huisvesting van arbeidsmigranten in Limburg. In deze reportage staat de huisvestingslocatie MHP Venray van KAFRA Housing centraal. Lees hieronder verder of bekijk hier het volledige artikel op de website van VNO-NCW.

Er is een enorme vraag naar arbeidsmigranten. En een enorm gebrek aan huisvesting. Plus een enorm gebrek aan actie om die te regelen. Want daarmee maak je je niet populair als politicus. Maar in Limburg zijn ze om. ’t Is nodig.’

Het is geen stemmentrekker, de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar de Noord-Limburgse gemeenten, waar veel logistieke centra liggen en veel handen nodig zijn in de tuinbouw, zijn er nu toch mee aan de slag gegaan. De regio heeft deze mensen nodig.

De provincie steunt gemeenten nu om huisvesting van de grond te krijgen

De gemeenten krijgen steun van de provincie. Alle politieke partijen behalve de SP hebben de noodzaak van arbeidsmigranten voor de Limburgse economie onderschreven in de uitgangspunten van het provinciale collegeakkoord. Gedeputeerde Ger Koopmans: ‘Dat geeft lokale besturen de rugdekking om tegen hun bevolking te zeggen: ’t is nodig.’
De aanpak van gemeenten, provincies en Ondernemers Limburg – waarin werkgeversorganisatie LWV, LLTB en MKB- Limburg samenwerken – gaat verder dan huisvesting. Onder de vlag ‘Limburg als Most Welcoming Region’ richten zij zich ook op goede arbeidsomstandigheden, sociale integratie, en de bewustwording bij de bevolking dat Nederland niet zonder deze mensen kan.
Provinciaal geld voor stedelijke ontwikkeling of wonen komt makkelijker los als een gemeente kan aantonen dat er goede plannen liggen voor alle doelgroepen, ook de migranten. Wie bijvoorbeeld subsidie wil voor de renovatie en hergebruik van een oud klooster – Koopmans: ‘en daar hebben we er nogal wat van in Limburg’ – krijgt een monumentenbijdrage als er arbeidsmigranten in mogen wonen.

Maar ook als de bouw is afgerond, blijft praten noodzakelijk

In Venray is het huisvestingsvraagstuk niet afgerond met de bouw van de mobile homes. Een after care klankbordgroep signaleert problemen en doet aanbevelingen. ‘Zo blijkt het zero-tolerancebeleid op de locatie misschien wat te streng te zijn’, zegt Loonen. ‘Mag je daar niet drinken of roken, dan ga je dat elders doen. En dan verplaatst het gedoe zich. Al lopen er maar tien in een wijkje rond, dan wordt dat als negatief ervaren.’ Er is ook wat vertier op het park gekomen; sportfaciliteiten, een rookruimte. En iedereen heeft een fiets. Ook een arbeidsmigrant wil er na werktijd wel eens op uit.