D66 wil tijdelijk migranten uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen laten overkomen om in Nederland te werken. Volgens de regeringspartij helpt dat om het personeelstekort in bijvoorbeeld de zorg tegen te gaan en kan het tegelijkertijd een oplossing bieden voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee.

Kamerlid Groothuizen stelt voor aan de “tijdelijke arbeidsmigratie” een maximumtermijn te koppelen van vier jaar. Daarna moeten de betrokkenen terug. Volgens hem is vier jaar lang genoeg voor werkgevers om de investering terug te verdienen, maar tegelijk niet lang genoeg voor werknemers om helemaal geworteld te raken. “Een duidelijke einddatum biedt arbeidsmigranten helderheid”, voegt hij eraan toe.

Veel vraag naar tijdelijke krachten

D66 vindt dat “conservatieve politici over elkaar heen buitelen in het verspreiden van angstbeelden over migratie, zonder daarbij met oplossingen te komen”. Volgens Groothuizen staat Nederland te springen om tijdelijke arbeidskrachten: “Op dit moment zijn er 264.000 open vacatures die Nederlanders niet vervullen.”

Groothuizen ziet in zijn plan vooral een rol voor buitenlandse vakmensen met een middelbare beroepsopleiding. Hij benadrukt dat legale migratieroutes ook kunnen verhinderen dat mensen een gevaarlijke reis ondernemen. D66 wil vantevoren met de landen van herkomst afspraken maken over het terugnemen van hun burgers.

D66 wijst er ook op dat de Europese Commissie de lidstaten heeft opgeroepen zich aan te melden voor experimenten met tijdelijke visa voor arbeidsmigranten. Een aantal landen heeft zich daarvoor al opgegeven. Groothuizen vraagt het kabinet dat ook zo snel mogelijk te doen.

Naïef en wereldvreemd

Regeringspartij VVD ziet niets in het plan van de coalitiepartner. Kamerlid Becker vindt het “naïef en wereldvreemd”. Op Twitter zegt ze dat nu eerst de illegale toestroom moet worden gestopt, dat de terugkeer van uitgeprocedeerden moet worden geregeld en dat ervoor moet worden gezorgd dat mensen in de bijstand aan de slag gaan.

Ook het CDA reageert kritisch. Kamerlid Van Toorenburg ziet liever “geen toestroom uit Afrika deze kant op, zolang we de consequenties van immigratie niet overzien en terugkeer de achilleshiel blijft”. Bovendien staan in Nederland talloze mensen aan de kant en kan Afrika eigen talent maar wat goed gebruiken, voegt ze er op Twitter aan toe.

PVV-leider Wilders vindt het voorstel van Groothuizen “knettergek en levensgevaarlijk”. Volgens hem gaan de Afrikanen die D66 naar Nederland wil halen nooit meer weg. “Laten we al die gekke D66’ers naar Afrika sturen!”, twittert hij.