Ondernemers kampen nog steeds met oplopende personeelstekorten. Veel bedrijven halen daarom expats en arbeidsmigranten uit het buitenland. Europa is nog altijd een belangrijk wervingsgebied, maar ook elders in de wereld, met name in Azië, wordt gezocht naar vakkrachten. Dit vraagt om innovatie in de gehele keten, van werving & selectie tot tijdelijke huisvesting. KAFRA Housing en onze strategische partner OTTO Work Force zijn reeds voorbereid.

In de toekomst meer Aziatische dan Poolse arbeidsmigranten

De afgelopen zes maanden zijn er netto 41.000 extra immigranten in Nederland bijgekomen. Dat zijn er 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het merendeel komt nog altijd uit Oost-Europa. Netto kwamen er 5.500 Poolse arbeidsmigranten meer naar Nederland dan dat er vertrokken.

De komende maanden zou het aantal expats en arbeidsmigranten uit India weleens hoger uit kunnen vallen dan de arbeidskrachten uit Polen. Uit Azië zijn er de afgelopen zes maanden netto reeds 10.000 immigranten bijgekomen. Indiërs vormen reeds nu de tweede groep immigranten. In de periode 2012-2017 is het aantal immigranten uit India meer dan verdubbeld tot meer dan 8.600 per jaar. Zij werken vooral aan de ontwikkeling, productie en uitgifte van software en advisering in de ICT-sector. Daarbij komt dat de Poolse overheid er alles aan doet om het met belastingvoordelen voor jonge Poolse arbeidskrachten aantrekkelijker te maken om in Polen te blijven.

Veranderende achtergronden arbeidsmigranten noopt tot innovatie KAFRA Housing

De toename aan arbeidsmigratie uit Azië vraagt ook om innovatie in huisvesting. Directeur Frank van Gool van OTTO Work Force, tevens aandeelhouder bij KAFRA Housing, bevestigt reeds met werving & selectie in Azië bezig te zijn: “we zijn de lijnen aan het opzetten om hoopopgeleide arbeidskrachten uit India, Vietnam, Filipijnen en Zuid-Amerika te halen. Het gaat dan vooral om ict’ers en operators waar grote tekorten van zijn in Nederland en Europa”.

Als strategisch partner van OTTO Work Force is KAFRA Housing nauw betrokken bij deze ambitie. Operationeel directeur Robert Kurzak verklaart: “het bieden van tijdelijke huisvesting is een onlosmakelijk onderdeel van de gehele keten. KAFRA Housing heeft ruime ervaring met het huisvesten van arbeidsmigranten met verschillende culture achtergronden. Waar nodig scherpen we onze huisvestingsconcepten erop aan om Aziatische arbeidsmigranten een even warm welkom te heten alsonze Oost-Europese gasten. Voor iedereen geldt onze filosofie ‘living-as-a-service’.

Arbeidsmigranten blijven hard nodig

In de Telegraaf benadrukt arbeidseconoom Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek dat Oost-Europese en Aziatische arbeidsmigranten hard nodig blijven: “als alle arbeidsmigranten morgen vertrekken, redden we ons wel. Maar een chipmachinefabrikant, die veel hoopopgeleid buitenlands personeel heeft, zal dan een deel van de productie verplaatsen naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar India, waar dus veel geschikt personeel is te vinden”.

Ook het werven van buitenlands productiepersoneel blijft hard nodig. “Werkgevers zullen dan de lonen flink moeten verhogen en de arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren om Nederlands personeel aan te trekken. Of we moeten voortaan fors meer betalen voor het bezorgen van pakketjes aan huis”.

Heeft u een vraag over onderzoek & ontwikkeling?

De markt voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten ontwikkelt zich razend snel. Vanwege het oplopend tekort aan fatsoenlijke verblijfsplaatsen is dit ook keihard nodig. KAFRA Housing investeert continu in onderzoek & ontwikkeling om een actueel beeld te houden van de marktontwikkelingen, concepten en nieuwe technologieen. Wilt u meer weten over de innovatie-activiteiten van KAFRA Housing, neem dan contact met ons op.